Krajané

Českobratrská církev evangelická udržuje úzké vztahy s českými evangelickými sbory v zahraničí, se kterými je spojena vztahem vzájemnosti (Bible, zpěvník, tradice, časopisy, kontakty). Spolupráci s nimi koordinují kontaktní osoby uvedené pod informacemi o jednotlivých sborech.