Rozvíjíme vztahy

Spolupracujeme tradičně s řadou církví v rámci ekumény u nás i v zahraničí a podporujeme krajany ve sborech v cizině.