Kam směřujeme?

Navzdory rozklížené společnosti a jejímu individualismu, který nás obklopuje a unavuje, je nepochybným faktem, že společenství církve stále stojí na vzájemné důvěře, stejně jako lpí na vzájemné úctě, lásce a solidárnosti. To jsou hodnoty, kterými hodláme i nadále budovat vnitřní soudržnost a vytvářet tak alternativní prostor vůči prostředí, v němž jsou takové principy vnímány spíše jako slabost.

Do budoucnosti hledíme s nadějí, že i společnost kolem nás pozná přínos způsobů práce a myšlení vlastní křesťanům a bude postupně odhalovat poslání, které církev ve společnosti koná a pro které jí bude čím dál více třeba. Chceme vidět církev jako šiřitelku Kristova evangelia, která je otevřená všem bez rozdílu. Církev by měla být bezpečným místem, kde lidé mohou sdílet své názory a hledat pomoc.

Přáli bychom si, aby naše církev mohla žít radostně a sebevědomě, aby se naše bohoslužby stávaly krásnou chvílí, kvůli které stojí za to přijít. Chceme přispívat k odstraňování předsudků společnosti vůči náboženské, národní či jiné odlišnosti, aktivně reagovat na společenské události a upozorňovat na jevy, které vedou k nesnášenlivosti, hazardu se svobodou a malostí.

05

02