Odkazy

V České televizi a Českém rozhlase působí tvůrčí skupiny, které se věnují náboženské problematice a jejich pořady je možné sledovat na televizních obrazovkách či poslouchat na rozhlasových vlnách. V České republice existuje také Televize Noe a několik rozhlasových stanic, internetových portálů či tištěných časopisů, které se zaměřují převážně na duchovní témata. Kromě duchovně orientovaných médií a tvůrčích skupin se téma církví a náboženství objevuje často i v sekulárně zaměřených médiích, s nimiž se snažíme navazovat vstřícnou spolupráci a pomoci tomu, aby církev byla společností vnímána objektivně.

ČESKÁ TELEVIZE

Tvůrčí producentská skupina náboženské tvorby připravuje několik pravidelných pořadů vysílaných v České televizi. Několikrát do roka chystá přímé přenosy bohoslužeb a podílí se na dalších projektech.

Cesty víry

Křesťanský magazín

Sváteční slovo

Uchem jehly

ČESKÝ ROZHLAS

Tvůrčí skupina náboženských pořadů (http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/portal/) vysílá na vlnách Českého rozhlasu celou řadu výstupů. Přináší zprávy, komentáře, reportáže, debaty, dokumenty či portréty zajímavých osobností, vždy s přihlédnutím k duchovní dimenzi života.

Bohoslužby

Hergot!

Hovory

Mezi nebem a zemí

Spirituála

Vertikála