Odkazy

Památky české reformace (e-cirkev.cz) - https://pamatky.e-cirkev.cz
Příležitosti ČCE - zdroje, benefity, nabídky církve - https://prilezitosti.e-cirkev.cz
Portál pro žádosti sborů o interní církevní granty - https://projekty.e-cirkev.cz/zadatel
Interní supervize v ČCE – https://supervize.e-cirkev.cz
Evangelický zpěvník – https://www.evangelickyzpevnik.cz
Český bratr – https://ceskybratr.cz
Pro menšiny – https://mensiny.e-cirkev.cz
Pro uprchlíky – https://prouprchliky.e-cirkev.cz
Pomáháme Ukrajině! – https://ukrajina.e-cirkev.cz/
Kaple Evangelické teologické fakulty – https://kaple.e-cirkev.cz/

Organizace církve

Spolek evangelických církevních hudebníků – https://cirkevnihudba.e-cirkev.cz/
Jeronýmova jednota – https://jeronymovajednota.e-cirkev.cz
Ústředí ČCE – https://ustredicce.e-cirkev.cz
Synod ČCE – https://synod.e-cirkev.cz
ČCE Reality – https://ccereality.cz

Místa

Domek Na Sboru – https://domeknasboru.e-cirkev.cz
Martin ve Zdi – https://martinvezdi.e-cirkev.cz

...směřujeme k církvi bez papírů

Digitalizujeme! – https://digitalizujeme.e-cirkev.cz

 

Média

V České televizi a Českém rozhlase působí tvůrčí skupiny, které se věnují náboženské problematice a jejich pořady je možné sledovat na televizních obrazovkách či poslouchat na rozhlasových vlnách. V České republice existuje také Televize Noe a několik rozhlasových stanic, internetových portálů či tištěných časopisů, které se zaměřují převážně na duchovní témata. Kromě duchovně orientovaných médií a tvůrčích skupin se téma církví a náboženství objevuje často i v sekulárně zaměřených médiích, s nimiž se snažíme navazovat vstřícnou spolupráci a pomoci tomu, aby církev byla společností vnímána objektivně.

ČESKÁ TELEVIZE

Tvůrčí producentská skupina náboženské tvorby připravuje několik pravidelných pořadů vysílaných v České televizi. Několikrát do roka chystá přímé přenosy bohoslužeb a podílí se na dalších projektech.

Cesty víry

Křesťanský magazín

Sváteční slovo

Uchem jehly

ČESKÝ ROZHLAS

Tvůrčí skupina náboženských pořadů (http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/portal/) vysílá na vlnách Českého rozhlasu celou řadu výstupů. Přináší zprávy, komentáře, reportáže, debaty, dokumenty či portréty zajímavých osobností, vždy s přihlédnutím k duchovní dimenzi života.

Bohoslužby

Hergot!

Hovory

Mezi nebem a zemí

Spirituála

Vertikála