Kontakty

Běžné aktivity Českobratrské církve evangelické zajišťuje Ústřední církevní kancelář v Praze, která pomáhá synodní radě plnit její úkoly, vyřizuje věci dané synodem, potřebami sborů, činností poradních odborů. Zřizuje ji synodní rada.
Na sbory nebo duchovní se můžete obracet přímo. Pro tisková prohlášení využijte tento kontakt.

Ústřední církevní kancelář

Doručovací adresa

Českobratrská církev evangelická
P. O. Box 466

111 21 Praha 1

datová schránka: e6vep4g

e-mail: sekretariat@e-cirkev.cz
telefon: +420 224 999 211
telefon: +420 224 999 272

Sídlo (fakturace)

Českobratrská církev evangelická
Jungmannova 9
110 00 Praha 1
IČO: 00445223
DIČ: CZ00445223
číslo účtu: 179521067/0300

Zde najdete kontakty na sbory nebo na členy vedení církve.

Husuvdum


Kontakty na jednotlivé pracovníky vedení církve podle agend

Další informace z církevní kanceláře naleznete na webu www.ustredicce.cz. Loga ČCE jsou ke stažení zde.