Nakladatelství Kalich - od roku 2022 prodáno

Bylo založeno Českobratrskou církví evangelickou krátce po vzniku první Československé republiky v roce 1921 a po celou dobu své existence se specializuje na vydávání a šíření knih především ze všech oborů teologie, filozofie, historie, pedagogiky, judaistiky a světových náboženství, včetně knížek katechetické, meditativní a liturgické povahy. Kromě této naučné literatury vydává nakladatelství humanisticky orientovanou prózu a poezii, původní českou i překladovou. Nechybí ani podobně zaměřená krásná literatura pro děti a mládež.

V roce 2022 bylo nakladatelství a knihkupectví prodáno Jiřímu Michkovi, majiteli nakladatelství Argo a spolumajiteli nakladateství Kosmas. Více v článku zde.

https://www.ekalich.cz/