Vzděláváme

Církev se kromě působení ve školách Evangelické akademie a na Evangelické teologické fakultě věnuje i dalším skupinám lidí, ať už prostřednictvím kurzů a seminářů, nebo pořádáním pobytů s duchovním přesahem po celý rok.

Přihlašovat se lze na všechny akce na adrese prihlasky.e-cirkev.cz.

Děti

Organizujeme program pro vzdělávání dětí v tzv. nedělních školách, vzděláváme učitele těchto škol a pořádáme tábory pro děti.
Další informace a materiály naleznete na katechetickém webu.

DSC-1954


22221981-1904237796495397-4768

Mládež

Připravujeme řadu akcí pro mládež. Jedná se o letní a zimní kurzy, brigády v rekreačních střediscích, Letní kemp mládeže, Bigbítový kurz ad. Největším setkáním je podzimní Sjezd (nejen) evangelické mládeže, který se každý rok koná na jiném místě.


Rodiny a střední generace

Organizujeme pobyty pro pro rodiče nebo prarodiče s dětmi, ale také pro rodiny s dětmi s postižením.

20190524-172021


D2X0149

Senioři

Pořádáme pobyty pro seniory v našich zařízeních.


Faráři a laici

Církev myslí i na další vzdělávání farářů i laiků, kteří věnují část svého času dobrovolné práci ve svých sborech. Pravidelně se konají semináře pro učitele nedělní školy, sbormistrovské kurzy pro začínající i pokročilé varhaníky. Faráři mohou využít interní supervize. (http://supervize.evangnet.cz/)

L200473592_2844701569115677_3817969270684137575_n


119121203_2634698190116017_6489965387639116849_n

Vzdělávání na sborové úrovni

Nejen na celocírkevní úrovni, ale především ve sborovém životě má výchova a vzdělávání své neodmyslitelné místo. Snad každý evangelický sbor pořádá čas od času akce pro děti a mládež, setkání střední generace či seniorů, rodinné neděle, přednášky, besedy, promítání filmů a dokumentů, charitativní koncerty, divadelní představení a řadu dalších akcí.