Co děláme?

0008
06

19

Především se scházíme ke společným bohoslužbám o nedělích a svátcích, prosíme o Boží přítomnost, čteme Bibli, zpíváme Bohu ke cti, modlíme se, radujeme se z Kristovy přítomnosti, prosíme o dary Ducha svatého. Scházíme se ve sborech, ale žijeme běžný život. Nejsme uzavřeni v kostelích, žijeme jako součást obcí a měst a skrze partnery v zahraničí jsme i součástí šíršího světa. Zřizujeme charitativní organizace (Diakonie) a školy (Evangelická akademie). 

Život sborů naší církve je pestrý. Zahrnuje široké spektrum setkávání, která obvykle vycházejí vstříc potřebám různých věkových skupin. Patří mezi ně především biblické hodiny pro děti i dospělé, schůzky mládeže, střední a starší generace a další. Snažíme se navštěvovat členy sboru, kteří se octili v těžkých životních situacích. Organizujeme vzdělávací přednášky, koncerty, filmové a divadelní festivaly, výstavy, výlety a společné dovolené. Zveme všechny, jsme rádi, když přicházejí i lidé „odjinud“. 

Je však čas i na odpočinek a proto pořádáme letní tábory, pobyty pro lidi s postižením, akce pro seniory. Mládež jezdí na vodu, chodí po horách nebo pomáhá na brigádách.

Faráři a farářky Českobratrské církve evangelické také pracují jako kaplani v armádě, ve věznicích, v nemocnicích a zdravotnických zařízeních.