Kazatelé a sbory

V případě zájmu můžete kontaktovat duchovní na sborech ohledně důležitých životních otázek, pohřbů, svateb, křtů nebo i pronájmů kostelů či zapůjčení prostor. Duchovní s vámi rádi proberou možnosti.

Každý farní sbor má svoji modlitebnu nebo kostel, kde se schází k pravidelným nedělním bohoslužbám i k dalším setkáním v týdnu.

Zde si najděte sbory a kazatele.

Novi duchovní v roce 2021