Kdo jsme?

Dsc_2042

119121203_2634698190116017_6489965387639116849_n

000159_51_001694


Českobratrská církev evangelická je křesťanskou církví. Věříme v Boha, kterého poznáváme v příbězích lidu Izraele a v příběhu Ježíše Krista. Věříme, že tomuto společenství vládne vzkříšený Kristus. On naše společenství svým slovem a mocí Božího Ducha utváří, orientuje a nese.

Vyznáváme víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého, která nás spojuje s křesťany všech vyznání a všech dob. Vyjadřujeme svou naději, že spolu s nimi máme účast na jedné obecné Kristově církvi, díle Ducha svatého. Jakožto církev vzešlá z reformace uznáváme jako normu víry a života Boží slovo dosvědčené v Bibli. Jsme přesvědčeni, že naším posláním je oslavovat Boha slovem i celým životem, zejména zvěstovat evangelium o spasení v Ježíši Kristu, tvořit společenství víry, lásky a naděje a přijímat odpovědnost za věci veřejné službou a pomocí potřebným. 

Českobratrská církev evangelická je druhou největší církví v České republice, nejpočetnější protestantskou církví, má široké kontakty mezi dalšími církvemi. Za základ víry a života považuje Bibli. Navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781.

Českobratrská církev evangelická v několika číslech za rok 2020

a také – 200 farářů a farářek a 519 varhaníků

Prezentace ke stažení v PPTX