Děkujeme dárcům

Dary a podpora v roce 2022

Českobratrská církev evangelická děkuje Nadaci ČEZ za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 400 tis. Kč na nákup zánovního devítimístného vozidla pro potřeby Tábora J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí. Vozidlo bylo dne 28. 2. 2022 fyzicky převzato a uvedeno do provozu. Bude uzpůsobeno také na převoz osob s handicapem. Věříme, že přispěje ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.Staré auto vedle nového - Tábor Běleč

Dary a sponzorské příspěvky v roce 2020 – 2021

Děkujeme sponzorům, subjektům státní správy, samosprávy i soukromým nadacím, kteří podpořili naše projekty svými dotacemi a příspěvky.
Peníze, které jsme od vás získali, jsme věnovali mimo jiné na:
letní tábory, opravy památek a výstavbu či rekonstrukce církevních budov (např. školky, střediska sociálních služeb aj.), práci s dětmi a mládeží, publikační a vzdělávací projekty, sociální práci, vzdělávání.
Všechny dotace, dary a sponzorské příspěvky nám jsou velkou oporou, upřímně proto děkujeme všem, kteří nám těmito způsoby pomáhají rozvíjet naši činnost. Věříme, že projekty, které s vaším přispěním uskutečňujeme, mají smysl.

Děkujeme vám, že nám pomáháte ukazovat tento smysl i jiným.

51312640327_df2ab85283_c

deti-s-postizenim

IMG_20210624_214028-scaled

Děkujeme ...

  • dárcům, kteří si nepřejí být zveřejněni;
  • dárcům, kteří přispěli do veřejné sbírky na Tornádo (Morava, 2021), která vynesla více než 30 milionů korun.

Velice  si vážíme také podpory formou darů či sponzorských příspěvků, které jsme obdrželi od drobných i větších dárců, jakož i od firem:

Communion d´Eglises Protestantes en Europe nezisková organizace Vienna
Conseq Investment Management, a. s. investiční společnost Praha 1
Česko-německý fond budoucnosti česko-německé vztahy Praha 1
Das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz humanitární organizace Zürich
Deutsches Kulturforum östliches Europa kultura Potsdam
E.ON Česká republika, s. r. o. elektřina, plyn České Budějovice
Ekumenická rada církví nezisková organizace Praha 10
Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern církev München
Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt Sachsens církev Dresden
Evangelische Brüder-Unität církev

Herrnhut

Evangelische Kirche der Pfalz  církev Speyer
Evangelische Kirche im Rheinland církev Düsseldorf
Evangelische Kirche in Deutschland církev Hannover
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau církev Darmstadt
Evangelische Landeskirche in Baden církev Karlsruhe
Evropské školicí centrum, o. p. s. pronájmy prostor, ubytování Litomyšl
Gustav-Adolf-Werk církevní organizace Leipzig
Chiesa Evangelica Valdese církev Roma
Chládek & Tintěra Pardubice stavebnictví Pardubice V
Chorverband in der Evangelischen Kirche in Deutschland církevní hudba Berlin
Jihočeský kraj kraj České Budějovice
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. kancelářské a výtvarné potřeby České Budějovice
Magistrát hlavního města Prahy samospráva Praha 1
Magistrát města Pardubic samospráva Pardubice
Městský obvod Pardubice 1 samospráva Pardubice
Ministerstvo kultury ČR státní správa Praha 1
Nadace ČEZ společenské aktivity, rozvoj Praha 4
Nadace DRFG sociální, kultura a sport Brno
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry zdravotnictví Praha 1
Nadační fond Věry Třebické – Řivnáčové sociální, vzdělávání Praha 1
Pardubický kraj samospráva Pardubice
Respect, a. s. pojišťovací makléř pro B2B

Praha

Správa a údržba silnic Pardubického kraje doprava, půjčovna strojů Pardubice

Stichting Kerkelijke Gemeenteopbouw Oost-Europa – SKGO

nadace Nizozemí
The Church of Scotland církev Edinburg
T-Mobile Czech Republic, a.s operátor Praha
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. banka Praha 4
Verband evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Deutschland církevní hudba Nürnberg
WOOD & Company investiční společnost, a.s. investiční společnost Praha
Zlínský kraj krajský úřad Zlín