ČESKÝ REFORMOVANÝ SBOR V PEREGU MARE V RUMUNSKU

V jihozápadní části Rumunska na bývalém území Transylvánie leží Velký Pereg – rovina „puszta“. Ve 13. století se tam rozkládala německá dědina Pergen, kterou roku 1241 zničili Tataři. Oblast byla kolonizována až v polovině 19. století. V roce 1863 se tam za půdou přestěhovalo asi 50 českých rodin, převážně z Čáslavska a Přeloučska. 

Čechy spojoval jazyk, vyznání a tradice – jako Čeští bratři se přihlásili k reformované církvi. Shromažďovali se po domech a pobožnosti konali laici. Stavba kostela a školy začala v roce 1942. Návrh zdarma vyhotovil Ing. arch. Josef Kalousek z Aradu. Škola byla dokončena již v roce 1943 a sloužila jako církevní škola i jako modlitebna. Stavba kostela byla pro nedostatek peněz přerušena a dokončena až v roce 1958. 30. října 1960 byl kostel slavnostně předán ke svému účelu. Po roce 1989 sbor obnovil kontakty s Českobratrskou církví evangelickou.

Kontaktní osoby za ČCE: Pavel Šebesta (farář v Hodoníně) a Pavel Kašpar (farář ve Znojmě).