NEZÁVISLÝ EVANGELICKÝ SBOR VE VESELYNIVCE NA UKRAJINĚ

Veselynivka je česká evangelická obec v Oděské oblasti na Ukrajině. Je jednou z posledních osad, kterou tam založili potomci pobělohorských exulantů, a to na pronajaté půdě pana Sirotinského v tehdejší Chersonské gubernii 14. února 1912. Název obce se často měnil. Prvotní název zněl Sirotinka, následovaly Čechoslavie (1923–1930), Chutor Čechy (1930–1940) znovu Sirotinka (1940–1950) a od roku 1950 Veselynivka. Evangelický sbor byl založen pravděpodobně roku 1923 a existoval do roku 1962, kdy jej sovětská vláda zrušila. Jako Nezávislý evangelický bratrský sbor byl příslušnými státními úřady zaregistrován v únoru 1998 a má nepřímou vazbu na Českobratrskou církev evangelickou, se kterou udržuje úzké styky.

Kontaktní osoba za ČCE: Miroslav Pfann (farář v Libiši)