REFORMOVANÝ SBOR VE VELIKOM SREDIŠTI V SRBSKU

Reformovaný sbor ve Velikom Središti v současné době tvoří několik rodin, které věrně drží a vyznávají evangelickou víru svých předků. Srbská reformovaná církev se po stránce duchovní o sborové společenství moc nezajímá. Přesto každou neděli se tato malá hrstka lidí schází k bohoslužbám. Historie sboru, který leží na okraji české enklávy v jižním Banátu, sahá do let 1850–1852, kdy tam z Klobouk u Brna odešlo 93 rodin, většinou evangelických. Stavba kostela začala brzy po jejich příchodu. Na podzim 2016 oslavili místní 150. výročí od jeho dokončení.

Kontaktní osoba za ČCE: Pavel Šebesta (farář v Hodoníně)