NEZÁVISLÝ EVANGELICKÝ BRATRSKÝ SBOR V BOHEMCE NA UKRAJINĚ

V srpnu 1905 v dolině bezejmenného přítoku řeky Čiciklea v Ananěvském újezdu Chersonské gubernie Ruského císařství (nyní Mykolajivska oblast) založili potomci pobělohorských evangelických exulantů vesnici nazvanou Bohemka. Už o rok později vznikl i reformovaný sbor, který existoval do roku 1962, kdy z nařízení sovětské vlády byl zrušen. Obnoven byl až v roce 1992 po vzniku nezávislé Ukrajiny, a to s nepřímou vazbou na Českobratrskou církev evangelickou.

V srpnu 1994 byl položen základní kámen kostela. Slavnostní předání této Betlémské kaple svému účelu se konalo 20. října 1996 za přítomnosti zástupců z Čech i Ukrajiny. Kostel slouží k bohoslužebným shromážděním, biblickým hodinám, výuce dětí – zejména o prázdninách – kterou pravidelně zajišťují studenti z Česka za přispění Centra humanitární pomoci krajanům. Slušně vybavená knihovna a malé muzeum oživilo celou budovu, která poskytuje také ubytování případných výpomocných kazatelů a návštěv.

Kontaktní osoba za ČCE: Miroslav Pfann (farář v Libiši)