REFORMOVANÁ CÍRKEV KALVÍNSKÁ V CHORVATSKU – SBOR V BJELIŠEVACI

Kolem roku 1880 začalo stěhování Čechů do požezské kotliny, kam odcházely celé rodiny za půdou. V Bjeliševaci na území dnešního Chorvatska se zformoval evangelický sbor. Jednalo se o evangelíky augšpurského a helvetského vyznání. Hned od počátku se shromažďovali při společných bohoslužbách v Požeze – v místnostech gymnázia. Bohoslužby byly většinou čtené, bez faráře. Později se bjeliševačtí evangelíci scházeli na různých místech, až v roce 1998 začali přemýšlet o vlastní modlitebně. Na podzim 2000 začala stavba, slavnostní otevření se konalo v roce 2003. Farář tam na bohoslužby, které se odehrávají v chorvatštině, dojíždí každou druhou neděli.

Kontaktní osoba za ČCE: Jan Krupa (farář ve Velké Lhotě)