Prohlášení synodní rady

Synodní rada je nejvyšší správní orgán Českobratrské církve evangelické, který je volený synodem na šest let. Je šestičlenná (tři duchovní a tři laici). V čele stojí nejvyšší představitelé církve: synodní senior/ka (duchovní) a synodní kurátor/ka (laik). Zasedání se konají v Praze jednou za dva týdny. Nejnovější prohlášení SR najdete v sekci „Aktuality“. Souhrnně za poslední dva roky pak také v dokumentu níže.