Prosba o přímluvné modlitby za pronásledované křesťany

12. dubna 2017

Modleme se za pokoj a smíření. Čiňme tak při velikonočních bohoslužbách, v dalších dnech, ve shromážděních církve i v soukromí.

Prosba o přímluvné modlitby za pronásledované křesťany
12. dubna 2017 - Prosba o přímluvné modlitby za pronásledované křesťany

Sestry a bratři,

na Květnou neděli t.r. zemřelo na dvou místech Egypta při bohoslužbách téměř padesát křesťanů, mužů, žen i dětí, a zraněno bylo více než sto dalších. K odpovědnosti za hrozné činy se přihlásili příslušníci teroristické organizace tzv. islámského státu.

Modleme se za pokoj a smíření. Čiňme tak při velikonočních bohoslužbách, v dalších dnech, ve shromážděních církve i v soukromí.

Sdílíme s vámi svou modlitbu:

Bože, dal jsi život Kristu, který zemřel za naše viny. V něm i nám otevíráš nový život.

V síle této naděje prosíme za ty, kdo jsou přemoženi zlem a bolestí.

Prosíme za rodiny zemřelých na Květnou neděli v Egyptě. Ať jsou jim blízko ti, kdo pomohou překonat zděšení a bolest.

Prosíme, rozlévej mocně naději evangelia, aby se nikde nemuseli lidé scházet k bohoslužbám ve strachu a úzkosti z toho, co je čeká.

Prosíme za křesťany, kteří jsou kdekoli na světě vězněni a pronásledování kvůli víře v Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Posiluj je. Dávej odvahu a moudrost těm, kdo jim mohou pomoci.

Prosíme, svou milostí se dotýkej všech, kdo myslí a činí zle. Ať poznají ubohost svého jednání a přijmou krásnou moc lásky a naděje.

Amen

 

Požehnaný čas velikonoční přejí

 

Daniel Ženatý, synodní senior

Vladimír Zikmund, synodní kurátor

Pavel Pokorný, první náměstek synodního seniora

Jiří Schneider, první náměstek synodního kurátora

Ondřej Titěra, druhý náměstek synodního seniora

Eva Zadražilová, druhá náměstkyně synodního kurátora