Záznam rozhovoru o reformě seniorátů

23. září 2022

Nabízíme záznam on-line diskuse o možné reformě seniorátů, která se konala ve čtvrtek 22. září 2022. Byla určena především konventuálům, ale zván a vítán byl každý, kdo se o téma zajímá a chce se dozvědět více informací.

Záznam rozhovoru o reformě seniorátů
23. září 2022 - Záznam rozhovoru o reformě seniorátů

Letošní konventy budou na podzim projednávat reformu seniorátů, o níž synod v květnu 2022 zahájil celocírkevní rozhovor. Po úvodním seznámení s tématem možných změn ve fungování seniorátů Českobratrské církve evangelické a diskusi mládeže na toto téma, šlo tak celkově o třetí z on-line rozhovorů, který se týká reformy seniorátů.

Tentokrát v něm byl prostor především pro konventuály, jejich otázky a podněty. Vítán byl ale každý, kdo se tématu věnuje, koho zajímá nebo se chce dozvědět více.

Rozhovor o možných změnách by měl v rámci následujících měsíců probíhat na všech úrovních církve – od jednotlivců a skupin, sborů a konventů až po celocírkevní shromáždění. Proto doporučujeme každou podobnou příležitost vaší pozornosti. 

Svou účastí v této on-line diskusi posloužili:

  • Jana Brahová, seniorátní kurátorka Poličského seniorátu
  • Hana Honsnejmanová, seniorátní kurátorka Moravskoslezského seniorátu
  • Jiří Schneider, synodní kurátor, člen Komise pro reformu správy církve
  • Petr Hladík, kurátor v Novém Městě na Moravě a seniorátní kurátor Horáckého seniorátu
  • Jiří Palán, farář v Huslenkách
  • moderuje Adam Csukás, právník ÚCK a předseda Komise pro reformu správy církve

Webinář krom rozhovoru přinesl aktuální informace a představil interaktivní materiál, který synodní rada v souladu s usnesením synodu připravila. Materiál je trvale k dispozici na adrese:

e-cirkev.cz/reformasenioratu 

Osnova pro další rozhovory

Setkání také přineslo návrh osnovy pro diskusi na konventech, případně staršovstvech či sborových shromážděních. Co očekávají farní sbory od seniorátů? Jaká jsou naopak očekávání seniorátů od povšechného sboru či církevního ústředí? Jak hodnotíte návrh z hlediska územního členění...? To vše jsou otázky, které osnova nastoluje, a které by měly být předmětem diskusí nejen na podzim roku 2022.

Osnovu najdete zde (formát *.docx)

Nahrávka diskuse