Soutěž pro studenty vrcholí: práce posílejte do 15. února

9. února 2023

Druhý ročník studentské soutěže s lidskoprávní tematikou se zvolna blíží k závěru. Žáci a studenti od 10 do 21 let se mohou literární či audiovizuální formou chopit letošního tématu „Nestůj stranou…!“ Pozor, uzávěrka přihlášek je 15. února.

Soutěž pro studenty vrcholí: práce posílejte do 15. února
9. února 2023 - Soutěž pro studenty vrcholí: práce posílejte do 15. února

Úsilí o obhajobu lidských práv patří k zásadním úkolům církve ve společnosti. Evangelická církev se zasazuje o porozumění a bojuje proti veškerým projevům diskriminace. Jedním z konkrétních příkladů takové snahy je organizování mezinárodních Týdnů proti rasismu v Česku, v rámci kterých se koná i tato soutěž.

Připomínáme, že lidé na mnoha místech světa či v různých sociálních skupinách zažívají útlak kvůli své víře, přesvědčení nebo světonázoru. Týká se to každého z nás, o to víc s příchodem lidí z válkou stižené Ukrajiny. Další ročník studentské soutěže proto vyhlašujeme pro české a ukrajinské děti a mládež mimo jiné právě na toto téma.

Nad soutěží i nad následnou konferencí v Senátu, kde budou vyhlášeny výsledky, převzal záštitu předseda Senátu Parlamentu České republiky RNDr. Miloš Vystrčil.

Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích (10-15 let, 16-21 let) a mohou se do ní přihlásit žáci či studenti z celé republiky. Forma soutěžních prací není letos striktně vymezena. V první kategorii lze odevzdat jakýkoli literární útvar, druhá kategorie nabízí navíc možnost také audiovizuálního zpracování, grafiky, fotografie, koláže, podcastu, meme apod.

Téma druhého ročníku provokativně vyzývá k aktivitě a empatii. Věta "Nestůj stranou...!" navádí k zamyšlení nad tím, kdo je v naší společnosti přehlížen, na koho se zapomíná a jak se asi cítí. Zároveň skýtá i možnost úvah nad naší vlastní odpovědností a nad možnostmi a způsoby, jakými se sami můžeme zapojit do pomoci druhým. V první kategorii je tento motiv specificky vztažen k situaci na Ukrajině, "starší kategorie" má zadání širší a lze jej pojmout v jakékoli lidskoprávní rovině. 

Přihlášky i samotné práce je možné odeslat elektronicky na stránce www.e-cirkev.cz/soutez. Následně je ohodnotí odborná porota a nejlepší z nich budou ohodnoceny odměnami (v první kategorii věcné ceny - elektronika, knihy..., ve druhé kategorii pak finanční odměny: 1. místo 5.000 Kč, 2. místo 3.000 Kč, 3. místo 2.000 Kč).

Přihlášky a práce je nutno poslat nejpozději do 15. února 2023 (včetně). Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 21. března 2023 v Senátu Parlamentu České republiky při příležitosti Týdnů proti rasismu v Česku.

Další informace a přihláška

Ke stažení: 

Kontaktní osoby:
(CZ) Jiří Hofman, 3hswR.4WH.imZba_c5pJ, +420 734 170 486
(UA) Valerie Stulíková, %mHvZ9enW7c-VU7a~drFO1p, +420 603 323 588