Studentská soutěž: "Nestůj stranou...!"

Českobratrská církev evangelická vyhlašuje druhý ročník studentské soutěže na lidskoprávní téma.

(Українська версія нижче)

Úsilí o obhajobu lidských práv patří k zásadním úkolům církve ve společnosti. Evangelická církev se zasazuje o porozumění a bojuje proti veškerým projevům diskriminace. Jedním z konkrétních příkladů takové snahy je organizování mezinárodních Týdnů proti rasismu v Česku, v rámci kterých se koná i tato soutěž.

Připomínáme, že lidé na mnoha místech světa či v různých sociálních skupinách zažívají útlak kvůli své víře, přesvědčení nebo světonázoru. Týká se to každého z nás, o to víc s příchodem lidí z válkou stižené Ukrajiny. Další ročník studentské literární soutěže proto vyhlašujeme pro české a ukrajinské děti a mládež mimo jiné právě na toto téma.

Nad soutěží i nad následnou konferencí v Senátu, kde budou vyhlášeny výsledky, převzal záštitu předseda Senátu Parlamentu České republiky RNDr. Miloš Vystrčil.

Partneři soutěže:

logo-ilu-web-12

Senate_of_the_Czech_Republic_Logo

pb_150

SQ

ELKB_sq

Týdny proti rasismu

2023 ČCE soutěž poster 1 v2

Pravidla soutěže na téma "Nestůj stranou...!":

Společná pravidla:

 • soutěž vyhlašujeme ve dvou kategoriích:
  • I. kategorie (10–15 let)  
  • II. kategorie (16–21 let)  
 • každý soutěžící může odevzdat pouze jednu práci 
 • došlé práce v obou kategoriích vyhodnotí odborná porota 
 • minimálně tři vítězná místa v I. kategorií obdrží věcné ceny (elektronika, knihy) 
 • tři vítězná místa ve II. kategorii obdrží finanční odměnu (1. místo 5.000 Kč, 2. místo 3.000 Kč, 3. místo 2.000 Kč) 
 • vítězové budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti Týdnů proti rasismu v Česku (na jaře 2023)
 • přihlášku do soutěže vyplňte a spolu s přílohami elektronicky odešlete prostřednictvím formuláře (níže na této stránce)
 • práce a přihlášky přijímáme nejpozději do 15. 2. 2023 (včetně) 

Upřesňující zadání pro I. kategorii (věk 10–15 let):

Poslední měsíce změnily život tisícům lidí. Mnohým z nás to přineslo nové zkušenosti, setkání, přátele. Události, které jsme dosud znali jen z dokumentárních filmů nebo z vyprávění babiček a dědečků nyní nečekaně sami zažíváme a prožíváme. Od 24. února 2022 jsme všichni plní emocí. Chtěli bychom dát možnost českým ale i ukrajinským žákům a studentům vyjádřit se k tomu, co právě prožívají.

Výzva pro ukrajinské žáky a studenty: Sdělte svým českým spolužákům, co máte na srdci, jak se vám tu s námi žije, jaké překážky musíte denně překonávat. Zajímáme se o vás, a chceme vědět více o tom, jak se vám v Česku žije. Třeba to často není lehké vyslovit, ale můžeme si to vzájemně napsat.

Výzva pro české žáky a studenty: Popište, jak své nově příchozí kamarády vnímáte. Jak přemýšlíte nad nastalou situací, co vám přináší? Co vám bere? Necháváte to volně plynout, jak to přijde..., nebo k tomu přistupujete aktivně, nic nenecháváte náhodě a berete věci do svých rukou? Jak vnímáte postoj naší společnosti nebo jednotlivců k ruské agresi na Ukrajině? Co byste chtěli vzkázat svým novým ukrajinským sousedům?

 • Téma: „Nestůj stranou...!“ 
 • slohová práce v českém či ukrajinském jazyce
 • volné literární zpracování: dopis kamarádovi/kamarádce druhé národnosti, báseň, vyprávění, úvaha nebo esej... 
 • maximální rozsah 5000 znaků vč. mezer 
 • možné motivy ke zpracování:
  • Mám nové spolužáky z Ukrajiny/Česka – Jak se cítíš v této nové situaci? Cítíš se dobře přijatý? Nestojíš stranou? V čem jsme rozdílní? Čím nás naše setkání obohacují? Čemu se od sebe můžeme učit?
  • Válka se dotýká nás všech. Nestojíme stranou.
  • „Chtěl(-a) bych ti říct…“  

Upřesňující zadání pro II. kategorii (věk 16–21 let) 

 • Téma: „Nestůj stranou...!“ 
 • literární či audiovizuální zpracování (dopis, esej, fejeton, foto, video, komiks/strip, audio, podcast, meme, fotomontáž, obraz, koláž… aj.) 
 • v případě textového zpracování maximální rozsah 5000 znaků včetně mezer 
 • v případě textového zpracování lze odevzdávat jak v češtině, tak v ukrajinštině 
 • v případě audiovizuálního díla pouze česky
 • možné motivy ke zpracování:
  • Nejen ruská agrese na Ukrajině (jak je popsáno v upřesnění pro I. kategorii), ale téma „Nestůj stranou“ v nejširším možném lidskoprávním kontextu.
  • Kdy jsem nestál(a) stranou a zapojil(a) se? Bylo mi to (ne)příjemné? Co pomáhá člověku, aby zvedl svůj hlas, vystoupil z komfortní zóny a angažoval se pro něco?
  • Je u nás někdo, kdo stojí stranou? Koho přehlížíme? Co by pomohlo, aby se situace změnila?
  • Je něco, za co stojí bojovat? Co stojí za to bránit?
  • Má každý člověk dispozice k tomu, aby vystoupil a o něco se zasazoval, někomu nebo něčemu pomáhal…? 
 • odevzdání: výhradně v elektronické formě (práce větší než 10 MB zasílejte přes virtuální úschovnu – např. wetransfer.com; do soutěžní přihlášky pak vkládejte už jen odkaz pro stažení - s dostatečnou rezervou před jeho expirací!, tj. alespoň týden, abychom si jej z úschovny bezpečně stáhli)
 • v případě jakýchkoli dotazů či problémů pište na soutez@e-cirkev.cz (CZE), resp. na stulikova@e-cirkev.cz (UA) 

Soutěž právě probíhá. Své práce odevzdávejte zde:

ODEVZDÁNÍ PRÁCE A PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE


Учнівський конкурс: «Не залишайся осторонь...!»

Євангельська церква чеських братів оголошує другий рік студентського конкурсу на тему прав людини.

Як і в перший рік , цього року патронат над конкурсом взяв голова Сенату Парламенту Чеської Республіки пан Мілош Вистрчіл.

Захист прав людини належить до основних завдань Церкви в суспільстві. Євангельська Церква виступає за порозуміння та бореться з усіма формами дискримінації. Одним із конкретних прикладів таких зусиль є організація міжнародних Тижнів проти расизму в Чехії, в рамках яких також проводиться цей конкурс.

Хочемо нагадати Вам, що люди в багатьох частинах світу або в різних соціальних групах зазнають утисків через свою віру, переконання чи світогляд. Це стосується кожного з нас, тим паче  людей, які прибувають з охопленої війною України. Тому ми оголошуємо наступний рік студентського літературного конкурсу для чеських та українських дітей та молоді саме на цю тему.

Правила конкурсу на тему «Не залишайся осторонь...!»:

Загальні правила:

 • оголошуємо конкурс у двох номінаціях:
  • І категорія (10-15 років)  
  • II категорія (16-21 рік)  
 • кожен учасник може подати лише одну роботу 
 • роботи, подані в кожній номіпації, оцінюватиме експертне журі 
 • не менше трьох переможних місць у кожній категорії отримають нематеріальні призи (електроніка, книги) 
 • три переможні місця у ІІ категорії отримають фінансову винагороду (1 місце - 5 000 чеських крон, 2 місце - 3 000 чеських крон, 3 місце - 2 000 чеських крон) 
 • переможці будуть урочисто оголошені в Сенаті з нагоди Тижня проти расизму в Чехії (навесні 2023 року)
 • заповнити конкурсну заявку та надіслати її в електронному вигляді з додатками можна через форму (нижче на цій сторінці)
 • Приймаємо тези та заявки не пізніше 15 лютого 2023 року (включно) 

Детальніше для І категорії (вік 10-15 років):

Останні місяці змінили життя тисяч людей. Для багатьох із нас це принесло нові враження, зустрічі, друзів. Події, про які ми знали лише з документальних фільмів чи з розповідей бабусь і дідусів, тепер неочікувано переживаємо самі. З 24 лютого 2022 року всі ми сповнені емоцій. Ми хотіли б дати чеським і українським учням і студентам можливість висловитися про те, що вони зараз переживають.

Завдання для українських школярів та студентів: розкажіть своїм чеським однокласникам, що у вас на думці, як вам живеться у нас, які перешкоди вам доводиться долати щодня. Ми зацікавлені в вас і хочемо дізнатися більше про те, як ви живете в Чехії. Можливо, це часто непросто вимовити, але ми можемо написати це одне одному.

Завдання для чеських учнів та студентів: Опишіть, як ви сприймаєте своїх новоприбулих друзів? Як ви ставитеся до ситуації, що вона вам несе? Що від вас вимогає? Ви дозволяєте всьому йти своєю чергою... або ви використовуєте активний підхід, нічого не залишаєте на волю випадку і берете справу в свої руки? Як ви сприймаєте ставлення нашого суспільства чи окремих осіб до російської агресії в Україні? Що б ви хотіли сказати своїм новим українським сусідам?

 • Тема: «Не залишайся осторонь...!»
 • стилістична робота чеською або українською мовою
 • вільний літературний твір: лист до друга іншої національності, вірш, оповідання, роздум чи есе
 • максимальний діапазон 5000 символів включно пробіли
 • можливі варіанти мотивів для висвітлення:
  • У мене є нові однокласники з України/Чехії - Як ти почуваєшся в цій новій ситуації? Чи відчуваєте себе добре сприйнятим? Ти не стоїш осторонь? Чим ми відрізняємось? Як наші зустрічі збагачують нас? Чого ми можемо навчитися один у одного?
  • Війна стосується всіх нас. Ми не стоїмо осторонь.
  • «Я хотів би вам сказати…» 

Уточнююче завдання до II категорії (16–21 рік)

 • Тема: «Не залишайся осторонь...!»
 • літературний чи аудіовізуальний твір (лист, есе, фельетон, фотографія, відео, комікс/стрічка, аудіо, подкаст, мем, фотомонтаж, малюнок, колаж... тощо)
 • під час обробки тексту максимальний діапазон становить 5000 символів, включаючи пробіли
 • текст можна подати як чеською, так і українською мовами
 • у випадку аудіовізуального твору лише чеською мовою
 • можливі варіанти мотивів для висвітлення:
  • Не просто російська агресія в Україні (як описано в уточненні до І категорії), а тема «Не залишайся осторонь» у найширшому правозахисному контексті.
  • Коли я не стояв/ла осторонь та не втручався/лася? Чи було (не)приємно? Що провокує людину підвищити голос, вийти із зони комфорту і чимось зайнятись?
  • Чи є хтось із нами, хто стоїть осторонь? Кого ми не помічаємо? Що б допомогло змінити ситуацію?
  • Чи є щось, за що варто боротися? Що варто захищати?
  • Чи кожна людина має налаштованість виступити і відстояти щось, допомогти комусь чи чомусь...?
 • Подача: виключно в електронному вигляді (роботи розміром понад 10 Мб слід надіслати через віртуальне сховище - наприклад, wetransfer.com ; потім просто вставте посилання для завантаження в конкурсну заявку - з достатнім резервом до закінчення терміну дії!, тобто щонайменше тиждень, щоб ми змогли безпечно вилучити його зі сховища)
 • У разі будь-яких питань чи виникнення проблем, пишіть на адресу soutez@e-cirkev.cz (CZE), або на stulikova@e-cirkev.cz (UA).

Конкурс триває. Надсилайте свої роботи сюди:

ПОДАЧА РОБОТИ ТА КОНКУРСНА ЗАЯВКА

 


Fotografie z vyhlašování výsledků prvního ročníku soutěže v prostorách Senátu: