Literární soutěž: "Nejsem rasista, ale..."

Českobratrská církev evangelická vyhlásila první ročník studentské literární soutěže na lidskoprávní téma.

Úsilí o obhajobu lidských práv patří k zásadním úkolům církve ve společnosti. Evangelická církev již několik let pořádá akci Dáváme hlas ponižovaným. Jejím smyslem je veřejně připomenout, že lidé na mnoha místech světa či v různých sociálních skupinách zažívají útlak kvůli své víře, přesvědčení nebo světonázoru. Další ročník této iniciativy jsme se rozhodli rozšířit o doprovodný program: studentskou literární soutěž, kterou tímto vyhlašujeme.

Nad soutěží převzal záštitu předseda Senátu Parlamentu České republiky pan Miloš Vystrčil.

Pravidla:

  • Esej na téma "Nejsem rasista, ale..."
  • Elektronicky, rozsah max. 10.000 znaků včetně mezer, v češtině.
  • Každý soutěžící může dodat pouze jednu práci.
  • Soutěž vyhlašujeme ve dvou kategoriích: I. kategorie (12 - 15 let), II. kategorie (16 - 20 let). 
  • Došlé práce ohodnotí odborná porota, jejíž složení bude zveřejněno v lednu 2022.
  • Tři vítězná místa v každé z kategorií ohodnotíme finanční odměnou (první místo 5.000 Kč, druhé místo 3.000 Kč, třetí místo 2.000 Kč).
  • Vítězové budou slavnostně vyhlášeni 17. března 2022 v Senátu u příležitosti Mezinárodního dne boje proti rasismu. 
  • Přihláška spolu s přílohami se podává elektronicky na této stránce nejpozději do 18.2.2022.

Děkujeme za zaslané práce. Všem přihlášeným soutěžícím se v brzké době ozveme.