Pracovní listy přibližují náboženské dějiny 17. století

3. prosince 2020
Pracovní listy přibližují náboženské dějiny 17. století
3. prosince 2020 - Pracovní listy přibližují náboženské dějiny 17. století

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydaly za poslední rok celkem tři pracovní listy, které srozumitelnou formou shrnují diskusi a různé pohledy na pohnuté církevní dějiny 17. století. Věnují se třicetileté válce, tématu českých exulantů nebo bitvě na Bílé hoře.

Komise pro české církevní dějiny 17. století vznikla s cílem najít cestu k pochopení tohoto traumatizujícího období našich dějin. Ekumenická spolupráce a vzájemný dialog má otevírat možnosti k porozumění a smíření. 

Důkladné prozkoumání období církevních reforem a nábožensko-politických střetů v raném novověku u nás bude probíhat do roku 2021. Badatelé se přitom zaměří na problematická místa českých dějin, jako jsou stavovské povstání, bitva na Bílé Hoře a rekatolizace.

„Je to úsilí, abychom odstranili předsudky, které jsou mezi námi, a pravdivě se dotkli událostí, které nás dovedou k pravdě, neboť jsou vedeny Kristovským směrem. Jde o to, abychom si i díky výstupům z práce komise byli jako křesťané blíž,“ připomněl smysl společného setkávání předseda ERC Daniel Ženatý.

Práce komise je rozdělena do dvou rovin: té odborné (kam spadají publikace, kolokvia, konference...) a výstupů určených pro nejširší veřejnost. Součástí osvěty pro členy církví a širokou veřejnost jsou právě vydávané pracovní listy.

Ke stažení: