Online konference přiblíží téma "Děti v církvi"

21. října 2022

Zveme na online videokonferenci s Presbyterní církví USA v neděli 23. října od 20.00 hod. Diskutovat se bude téma dětí v církvi. Zván je každý, kdo se zajímá o dané téma nebo o přeshraniční spolupráci s církví USA. Jednacím jazykem bude angličtina (bez tlumočení).

Online konference přiblíží téma "Děti v církvi"
21. října 2022 - Online konference přiblíží téma "Děti v církvi"