Kolik má Českobratrská církev evangelická členů?

24. listopadu 2016
Kolik má Českobratrská církev evangelická členů?
24. listopadu 2016 - Kolik má Českobratrská církev evangelická členů?

Při posledním sčítání lidu v roce 2011 se k Českobratrské církvi evangelické, která je největší protestantskou církví v České republice, přihlásilo 52 000 lidí.

Podle vnitrocírkevních údajů měla Českobratrská církev evangelická k 31. 12. 2018 přesně 69 715 členů, 251 farních sborů ve 14 seniorátech, 215 kazatelů (154 mužů a 61 žen) a 20 pastoračních pracovníků (2 muže a 18 žen).