Kolik má Českobratrská církev evangelická členů?

24. listopadu 2016
Kolik má Českobratrská církev evangelická členů?
24. listopadu 2016 - Kolik má Českobratrská církev evangelická členů?

Při posledním sčítání lidu v roce 2021 se k Českobratrské církvi evangelické, která je největší protestantskou církví v České republice, přihlásilo přes 32 500 lidí. Za "evangelíka" či "protestanta" se označilo dalších více než 27 000 obyvatel.  

Podle vnitrocírkevních údajů měla Českobratrská církev evangelická v roce 2021 (k 31. prosinci) přesně 60 507 členů, z nichž 26 708 evidujeme jako členy s hlasovacím právem (tj. starší 18 let, kteří se aktivně podílejí na sborovém životě).