Modlitba za Ukrajinu

4. února 2022

Českobratrská církev evangelická se připojuje k modlitbám za mírové řešení situace na Ukrajině.

Modlitba za Ukrajinu
4. února 2022 - Modlitba za Ukrajinu

Máme starost o to, co se děje u ukrajinských hranic, kde roste napětí a ohrožení ze strany současného Ruska. Trápí nás dlouhodobé těžkosti, v nichž žijí lidé na Ukrajině, ale také v Bělorusku a jinde ve světě. Modlíme se za ně. Jsme v mezinárodním kontaktu s církvemi, jimž budoucnost Evropy, spravedlnost a mír mezi národy leží na srdci stejně jako nám. Situaci sledujeme a pokud to bude třeba, spolu s naší Diakonií chceme také hledat způsob účinné humanitární pomoci.

Ukrajinské občany potkáváme i v našem bezprostředním okolí. Jsou to často naši sousedé nebo spolupracovníci. Dejme jim najevo, že jsme s nimi. Mysleme společně v modlitbě na ty, kdo žijí v napětí, nesvobodě, strachu z budoucnosti. Stejně tak i na ty, kdo mají moc a odpovědnost za změny ve světě.

Modlitba za Ukrajinu

Někdy je obtížné poslouchat a číst zprávy.
Když se však týkají tváří, které známe
a hlasů, jež jsou nám blízké,
bývá to ještě těžší.

Pane Bože,
prosíme tě, uchovej ukrajinský lid hluboko ve svém srdci.

Chraň je, modlíme se:
před násilím,
před politickými hrátkami,
před využíváním a zneužíváním.

Daruj, modlíme se:
národům světa odvahu
a moudrost,
aby se postavily za spravedlnost,
a stejně tak odvahu,
aby se dovedly postarat a být štědří.

Pane, ve svém milosrdenství
od nás všech vzdaluj
naše sklony,
které hledají, jak by vládly ostatním.
Zbav nás těch vlastností,
které vedou k prosazování vlastních potřeb a přání
před přáními a potřebami druhých.

Uč nás, jak žít v lásce
a důstojnosti
a v respektu – podle tvého příkladu.

Ve tvém jménu a skrze tebe,
Amen.

Čtěte dále: Církve vyzývají k mírovému řešení ukrajinsko-ruské krize

modlitbu připravili zástupci The Church of Scotland
ilustrační foto: foto_164 (autor UNICEF Ukraine, album Nikishino, Donetsk Oblast, licence Creative Commons CC BY 2.0