K návrhu na obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

18. září 2017

Pražští zastupitelé neodsouhlasili ve čtvrtek 14. září návrh postavit na Staroměstském náměstí znovu Mariánský sloup. Toto rozhodnutí vítáme, protože obnovu sloupu nepovažujeme za vhodný krok směrem k jednotě církví, odstraňování vzájemných předsudků a smíření.

Jsme přesvědčeni, že je třeba dále vést rozhovor o tom, jak se výklad našich dějin vepsal do národního povědomí a základů novodobé státnosti. Potřebujeme společně hledat Kristovu cestu ke společnému, pravdivému a věrohodnému zvěstování evangelia našim spoluobčanům. I proto byla zřízena ekumenická Komise pro církevní dějiny 17. století, aby pojmenovala bolavé události minulosti, a tak umožnila vyjádření lítosti nad tím, co se stalo, umožnila vzájemné odpuštění a smíření. V těchto souvislostech se nám nynější jitření sporů kolem obnovy mariánského sloupu jeví jako nedobré.

Synodní rada Českobratrské církve evangelické, 15. září 2017

 

Synodní rada se již dříve k situaci týkající se obnovy Mariánského sloupu vyjádřila. Prohlášení synodní rady ČCE.