Finanční pomoc míří do oblastí postižených silným zemětřesením

8. února 2023

Synodní rada rozhodla o okamžité finanční pomoci regionům, které z neděle na pondělí 6. února 2023 zasáhlo katastrofální zemětřesení. Peníze pomohou s nákupem a distribucí humanitární pomoci.

Finanční pomoc míří do oblastí postižených silným zemětřesením
8. února 2023 - Finanční pomoc míří do oblastí postižených silným zemětřesením

Vedení Českobratrské církve evangelické poskytlo příspěvek v celkové výši 20.000 EUR (tedy více než 475 tis. Kč) na pomoc regionům, které zasáhlo ničivé zemětřesení. Finance poslouží především k nákupu a distribuci humanitárních prostředků, potravin a dalšího materiálu, kterých se v oblasti nedostává. A také na pomoc rodinám, kteří přišly o svá obydlí a dny i noci tráví v mrazech venku nebo v provizorních přístřeších.

Polovina částky míří ke svým příjemcům prostřednictvím sbírky Diakonie ČCE, druhá polovina pak prostřednictvím mezinárodního díla Gustav-Adolf Werk. Peníze pochází z Fondu sociální a charitativní pomoci, který Českobratrská církev evangelická zřídila právě pro tyto humanitární a přírodní katastrofy, kdy je třeba rychlé reakce. Fond se průběžně doplňuje ze sbírek v církvi.

Zemětřesení o síle přesahující 7 stupňů Richterovy škály zasáhlo v pondělí 6. února 2023 v časných ranních hodinách oblast jižního Turecka a severní Sýrie. Počet obětí přesáhl hranici 11 tis. a neustále se zvyšuje. Tisíce raněných navíc zůstávají pod sutinami domů.