Čtvrtý pracovní list komise pro církevní dějiny 17. století

17. června 2021

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydaly za poslední rok celkem několik pracovních listů, které srozumitelnou formou shrnují diskusi a různé pohledy na pohnuté církevní dějiny 17. století

Čtvrtý pracovní list komise pro církevní dějiny 17. století
17. června 2021 - Čtvrtý pracovní list komise pro církevní dějiny 17. století

Věnují se třicetileté válce, tématu českých exulantů, bitvě na Bílé hoře nebo – právě ten poslední vydaný – připomínce násilně potlačeného českého povstání v roce 1621.

Komise pro české církevní dějiny 17. století vznikla s cílem najít cestu k pochopení tohoto traumatizujícího období našich dějin. Ekumenická spolupráce a vzájemný dialog má otevírat možnosti k porozumění a smíření. 

Důkladné prozkoumání období církevních reforem a nábožensko-politických střetů v raném novověku probíhalo právě do roku 2021. Badatelé se přitom zaměřili na problematická místa českých dějin, jako jsou stavovské povstání, bitva na Bílé Hoře a rekatolizace.

„Je to úsilí, abychom odstranili předsudky, které jsou mezi námi, a pravdivě se dotkli událostí, které nás dovedou k pravdě, neboť jsou vedeny Kristovským směrem. Jde o to, abychom si i díky výstupům z práce komise byli jako křesťané blíž,“ připomněl smysl společného setkávání předseda ERC Daniel Ženatý.

Práce komise je rozdělena do dvou rovin: té odborné (kam spadají publikace, kolokvia, konference…) a výstupů určených pro nejširší veřejnost. Součástí osvěty pro členy církví a širokou veřejnost jsou právě vydávané pracovní listy.

Nejnovější pracovní list najdete ke stažení zde.

Předchozí verze potom tady: