Advent 2021

26. listopadu 2021

Adventní inspirace, zastavení, kalendáře, modlitby...

Advent 2021
26. listopadu 2021 - Advent 2021

Advent je obdobím příprav. Příprav na příchod Spasitele, příprav pro novou dobu, vstup do nového církevního roku. Je časem, kdy temnotou pozvolna prostupuje světlo. V symbolice čtyř svící na adventním věnci postupně po čtyři neděle přibývá, až jasně zazáří jako trvalá Naděje pro tento svět v podobě Boha, který se stal člověkem. V tomto článku vám nabízíme výběr materiálů, které vás tímto obdobím mohou provázet den po dni.

Adventní slovo synodního seniora Pavla Pokorného

V předvánočním čase přichází slovo o naději i o ohleduplnosti. O nutnosti vykročit vstříc Bohu i vstříc bližním... Najdete zde.

Česko-americký adventní kalendář: biblická zastavení na každý den

Cyklus krátkých biblických úvah ve dvojjazyčném formátu připravili společně členové Českobratrské církve evangelické a Presbyterní církve USA. Adventní kalendář tentokrát nese motto „Pojďme až do Betléma.“ (L 2,15) a šířeji čerpá z textů Starého zákona. Nabízíme vám jej v PDF ke stažení:

Adventní zastavení 2021 (PDF)

Hudební adventní kalendář: zpívající společenství

Hudební adventní kalendář připravuje už čtvrtým rokem Světový luterský svaz, jehož členem je i Českobratrská církev evangelická. Každý den nová píseň, každý den jiná země, tradice, kultura… různé kontinenty. Luterský svaz je pestrým společenstvím církví, které hovoří různými jazyky, ale jeden z nich je univerzálně srozumitelný: hudba.

Proto přijměte pozvání k poslechu a sledování příspěvků ze všech koutů světa. Dostupné jsou i předchozí tři ročníky. Navštivte advent.lutheranworld.org .

Pobožnosti, Hesla a Denní čtení

Farářky Marta Sedláčková a Jana Hofmanová připravily v roce 2020 inspirativní webovou stránku, kde shromáždily podklady pro denní domácí rodinné pobožnosti pro adventní období. Dále tu najdete množství inspirace, zastavení, materiálů, tipů na písně, hry, úvahy a další podněty…

Vše je k dispozici na adventni-doba.webnode.cz.

Oblíbené Denní čtení vychází jako ekumenické dílo, ve kterém najdete krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské, stejně jako modlitby. Každý den jeden text. I pro předvánoční dobu. Kromě vázaného výtisku vychází i v on-line podobě na www.dennicteni.cz.

Samotná Hesla Jednoty bratrské jsou snadno dostupná například zde.

Adventní písně z nového evangelického zpěvníku

...najdete zde.

K poslechu

Týdenní úvahy v podání farářek a farářů Českobratrské církve evangelické vám nabízíme v našem audioarchivu. Uprostřed každého týdne na vás čeká nový hlas, překvapivé téma a různé důrazy. Krátká pobožnost, biblická úvaha, glosa k aktuálnímu dění nebo fejeton ze života na faře… To všechno a ještě víc. Zajímavé, aktuální, inspirativní a posilující. Vše pohodlně na jednom místě v albu Slovo na doma. Archiv obsahuje přes dvě stovky zamyšlení, více než 29 hodin mluveného slova od desítek různých farářů a farářek.

Písně, knihy, příběhy… nejen adventní. Téměř dva tisíce nahrávek najdete v evangelickém audioarchivu na SoundCloud.

Výběr adventních a vánočních písní je kompilátem 80 nahrávek od různých autorů. Jedná se o skladby, které postupně vycházely na CD jako příloha časopisu Český bratr, ale také nahrávky jednotlivců, doprovody písní z evangelického zpěvníku nahrané Pavlem Klineckým nebo písně pro děti. Výběr najdete také v rámci audioarchivu SoundCloud v samostatném playlistu.

Irské požehnání nazpívali a nahráli během distanční výuky studenti Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci.