500 let od začátku evropské reformace

10. listopadu 2016
500 let od začátku evropské reformace
10. listopadu 2016 - 500 let od začátku evropské reformace

V roce 2017 uplyne 500 let od okamžiku, který je považován za počátek evropské reformace. Tím bylo sepsání 95 tezí Martinem Lutherem. Ve Wittenbergu se na začátku 16. století koncentrovaly reformní myšlenky, které v krátké době přesáhly hranice města i země. V českých zemích padaly myšlenky Martina Luthera i jeho spolubojovníků na úrodnou půdu – byl považován za muže kráčejícího ve šlépějích Jana Husa, který kritizoval nešvary tehdejší církve. Praha byla 21. a a 22. listopadu 2016 jedinou českou zastávkou kamionu, který připomíná reformaci a její myšlenky po celé Evropě. Jedná se o projekt Evangelické církve v Německu a na programu pražské zastávky spolupracovala Českobratrská církev evangelická. (Tisková zpráva). Další českou připomínkou evropské reformace bude 10. září 2017 slavnost v kostele Českobratrské církve evangelické v Ratiboři a 17. září 2017 v kostele Slezské církve evangelické a.v. v Českém Těšíně.