Do Prahy zamíří kamion připomínající evropskou reformaci

8. listopadu 2016

Na začátku listopadu vyrazí ze Ženevy reformační kamion, který bude brázdit Evropu. Zastaví na 67 místech v 19 zemích a v květnu 2017 ukončí svou cestu ve Wittenbergu. V Praze bude 21. a 22. listopadu jeho jediná zastávka v České republice. Cílem projektu

Do Prahy zamíří kamion připomínající evropskou reformaci
8. listopadu 2016 - Do Prahy zamíří kamion připomínající evropskou reformaci

Na začátku listopadu vyrazí ze Ženevy reformační kamion, který bude brázdit Evropu. Zastaví na 67 místech v 19 zemích a v květnu 2017 ukončí svou cestu ve Wittenbergu. V Praze bude 21. a 22. listopadu jeho jediná zastávka v České republice. Cílem projektu Reformace na cestě je zdůraznit, že reformace není jen německým tématem a nevyčerpává se Martinem Lutherem (od jehož sepsání 95 tezí uplyne příští rok 500 let).

Do Prahy dorazí kamion z Vídně a bude parkovat na náměstí Jana Palacha před Rudolfinem od večera 21. listopadu (pondělí) do odpoledne následujícího dne. Po celou dobu bude možné zhlédnout uvnitř krátké filmy ze všech míst jeho cesty, včetně tříminutového filmu o Praze a české reformaci, Janu Husovi či Jeronýmu Pražském.

Přivítání kamionu se odehraje v pondělí v šest hodin večer. Synodní senior Daniel Ženatý se vrátí o několik set let zpátky a povede rozhovor s Janem Husem (dřevěnou loutkou Jana Husa, která si zahrála letos v květnu v divadelní hře k výročí Jeronýma Pražského na Střeleckém ostrově v Praze), promluví také zástupci z německých církví, kteří doprovázejí kamion na jeho cestě.

Úterní dopoledne bude patřit programu pro školy, při němž žáci zažijí reformaci všemi smysly. Ochutnají oblíbené jídlo Martina Luthera, zahrají si na dobové hudební nástroje nebo si vyzkouší módu 16. století a zároveň získají základní přehled o evropské reformaci.

V blízkosti kamionu bude stát stan, v němž bude k dispozici drobné občerstvení. Odpoledne se v něm také uskuteční beseda s historičkou umění Milenou Bartlovou (v 15:30) a Margot Käßmann, vyslankyní Rady Evangelické církve v Německu pro výročí v roce 2017 (v 16:30). Před šestou hodinou večer následuje závěrečné požehnání a odjezd kamionu z Prahy do Osnabrücku. Úterní večer zakončí program na německé ambasádě.

Více informací o projektu také na https://r2017.org/en/european-roadmap/.

O nás:

Českobratrská církev evangelická (ČCE) je druhou největší církví v ČR. Za základ víry a života považuje Bibli. Navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781. Nejvyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků. K farářské službě pověřuje ČCE muže i ženy. Vedle bohoslužebného života farních sborů, náboženské výchovy a církevního školství se zaměřuje na služby sociální péče a duchovenskou činnost v nemocnicích, armádě, nápravných zařízeních či uprchlických táborech.

Kontakt: Jana Vondrová, 734 170 486, vondrova@e-cirkev.cz