Sesterské církve v cizině

Českobratrská církev evangelická má bohatě rozvinutá partnerství a přátelské vztahy s mnoha zahraničními církvemi. Některá partnerství vznikla na základě oficiální smlouvy, zatímco většina vztahů je daná tím, že existuje mnoho historických nebo současných vazeb, které vycházejí ze sousedství s Českou republikou nebo z podobných historických zkušeností.

2021-03-21

council-new-gensec-anne-burghardt

BMW-EKBB-Besuch-Foto-15-scaled

Českobratrská církev evangelická má vztahy s těmito církvemi v evropských zemích (řazeno podle českého názvu země):

Francie

Spojená protestantská církev ve Francii – Eglise Protestante Unie de France
www.eglise-protestante-unie.fr

Itálie

Federace evangelických církví v Itálii – La Federazione delle chiese evangeliche in Italia
sdružuje několik protestantských církví
www.fedevangelica.it

Valdenská církev v Itálii – Chiesa Evangelica Valdese
www.chiesavaldese.org 

Maďarsko

Reformovaná církev v Maďarsku – Magyarországi Református Egyház
www.reformatus.hu

Evangelická luterská církev v Maďarsku – Magyarországi Evangélikus Egyház
www.evangelikus.hu

Německo

Evangelická církev v Německu – Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
sdružuje jednotlivé zemské církve a má svoje sídlo v Hannoveru
www.ekd.de

dále 12 zemských církví:

Evangelická zemská církev v Bádensku – Evangelische Landeskirche in Baden
www.ekiba.de

Evangelická luterská církev v Bavorsku – Evangelisch-Lutherische Landeskirche in Bayern
www.bayern-evangelisch.de

Evangelická církev Berlín-Braniborsko-slezská Horní Lužice – Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO)
www.ekbo.de

Evangelická církev ve Falci – Evangelische Kirche der Pfalz
www.evpfalz.de

Evangelická církev v Hesensku-Nasavsku – Evangelische Kirche in Hessen-Nassau (EKHN)
www.ekhn.de

Evangelická církev v Kurhessenu-Valdeku – Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck
www.ekkw.de

Evangelická církev ve středním Německu – Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
www.ekmd.de

Evangelická reformovaná církev – Evangelisch-Reformierte Kirche
www.reformiert.de 

Evangelická církev v Porýní – Evangelische Kirche in Rheinland (EKiR)
www.ekir.de

Evangelická luterská zemská církev Saska – Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
www.landeskirche-sachsen.de

Evangelická církev ve Württembersku – Evangelische Landeskirche in Württemberg
www.elk-wue.de

Nizozemí

Protestantská církev v Nizozemí – Protestantse Kerk de Nederland
www.pkn.nl

Polsko

Reformovaná církev v Polsku – Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce
www.reformowani.pl

Evangelická církev a.v. v Polsku – Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce
www.luteranie.pl

Rakousko

Evangelická církev a.v. v Rakousku – Evangelische Kirche A.B. in Österreich
Evangelická církev h.v. v Rakousku – Evangelische Kirche H.B. in Österreich
www.evang.at 

Slovensko

Evangelická církev augsburského vyznání – Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV)
www.ecav.sk

Křesťanská reformovaná církev na Slovensku – Kresťanská reformovaná církev na Slovensku
www.reformata.sk

Švýcarsko:

Švýcarský svaz evangelických církví – Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund
www.sek.ch

Pomocné dílo evangelických církví ve Švýcarsku – Hilfswerk der Evangelische Kirchen Schweiz (HEKS)
www.heks.ch

Velká Británie

Spojená reformovaná církev – United Reformed Church (URC)
www.urc.org.uk

Skotská presbyterní církev – Church of Scotland
www.churchofscotland.org.uk

Českobratrská církev evangelická má vztahy s těmito církvemi na jiných kontinentech:

USA

Presbyterní církev v USA – Presbyterian Church (U.S.A.)
www.pcusa.org

Evangelická luterská církev v Americe – Evangelical Lutheran Church in America
obzvlášť s regionem kolem města La Crosse (Wisconsin) – La Crosse Area Synod
www.lacrosseareasynod.org

Korea

Presbyterní církev v Koreji – The Presbyterian Church in Korea
www.pck.or.kr/Eng/Main/engMain.asp

Presbyterní církev v republice Korea – The Presbyterian Church in the Republic of Korea
www.prok.org/gnu

Tchaj-wan

Presbyterní církev na Tchaj-wanu – Presbyterian Church in Taiwan
english.pct.org.tw