Budoucnost i hodnoty ve společnosti jsou odpovědností každého z nás

11. ledna 2023

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vydala 11. ledna 2023 prohlášení k nadcházejícím prezidentským volbám.

Budoucnost, hodnoty i nálady ve společnosti jsou odpovědností každého z nás, nejen v čase voleb
11. ledna 2023 - Budoucnost i hodnoty ve společnosti jsou odpovědností každého z nás

Prezidentské volby 2023 nám připomínají nesamozřejmou skutečnost, že žijeme v demokracii a můžeme se přímo podílet na tom, kdo naši společnost politicky a občansky reprezentuje, kdo formuje její nálady a hodnoty. Jsme za to vděční.  

Je pochopitelné, že každý z nás by si přál takového prezidenta, s jehož názory a projevem by se mohl identifikovat. Proto nám na jeho volbě záleží. Stejně tak je ale zřejmé, že máme rozdílné představy, které nelze sjednotit.  

Jsme nyní ve fázi volebního boje, který se odehrává nejen mezi kandidáty, ale hojně také mezi jejich voliči. Respektujeme různost názorů a rozumíme tomu, že se na výběru kandidáta nemusíme shodnout. Záleží však na tom, jakým způsobem se volebního klání účastníme.  

Veďme rozhovory, ať už osobní či na sociálních sítích, bez hrubostí a bez urážení těch, kdo mají jiný názor. Vyvarujme se dehonestace kandidátů, které nechceme volit, i jejich příznivců.  

Je odpovědností každého z nás, zda budeme přispívat k polarizaci a nesmiřitelnému rozdělení společnosti, anebo zda napomůžeme tomu, abychom při různosti svých názorů žili ve vzájemném respektu. Budoucnost, hodnoty i nálady v naší společnosti nespočívají pouze na bedrech jednoho zvoleného, ale jsou především naší odpovědností, naší každodenní volbou. Nejen v čase voleb. 

Pán Bůh vás opatruj, daruj vám moudrost při vašem rozhodování a veď vás po cestě pokoje!  

Synodní rada Českobratrské církve evangelické