Online bohoslužby – audio, video, texty

Mnohé farní sbory ČCE se rozhodly konat své nedělní bohoslužby v též virtuálně a přenášet je členům on-line nebo vydávají tištěné podklady.

Seznam sborů ČCE s online vysíláním bohoslužeb nebo s textovými podklady pro domácí bohoslužby zveřejňovanými na webu:

(seznam je aktualizován přímo jednotlivými sbory a platí pro všechny následující neděle; jednotlivé symboly odkazují k různým typům přenosů, v plném zobrazení jej naleznete také zde).

121332474_2660522734200229_9121541541956629990_n


Seznam je výpisem ze schematismu ČCE. Děkujeme Evangnetu za rychlou úpravu! Pokud se ve svém sboru chystáte také vysílat, dopište prosíme aktuální informace k online bohoslužbám do profilu sboru ve schematismu na evangnet.cz.

Řadu materiálů pro nouzový stav v říjnu 2020 najdete zde.
Kalendář plánovaných dalších akcí je zde.
Audiovizuální materiály (nedělky, texty, vysílání apod.) z jarního nouzového stavu (březen – červen 2020) najdete v samostatném článku.