Zvony na Loretě zněly za čínské křesťany

14. května 2018

V neděli 13. května se před Loretou uskutečnilo setkání na podporu čínských křesťanů, kterým v Česku nebyl udělen azyl. Zvonohra a modlitba zněly za 70 bratří a sester, jimž hrozí deportace a následně perzekuce v Číně.

Zvony na Loretě zněly za čínské křesťany
14. května 2018 - Zvony na Loretě zněly za čínské křesťany

Shromáždění začalo symbolickými sedmdesáti údery zvonů na Loretě. Hlavní loretánský zvoník přitom použil čínskou pentatonickou stupnici. „Připomínáme si tím sedmdesát našich bratří a sester, kteří tu žijí v každodenních obavách, co s nimi vlastně bude. Sedmdesát tónů ale zní i za sedmdesát milionů obětí komunistického režimu celosvětově,“ vysvětlil jeden z organizátorů, farář Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal.

Z věže Lorety se pak ozvala i nejrozšířenější křesťanská píseň Amazing Grace, kterou zpěvem doprovodila skupinka účastníků setkání. Následovala slova 70. žalmu v českém i čínském jazyce: „Kéž bys mě, Bože, vysvobodil, pospěš mi, Hospodine, na pomoc! Ať jsou zahanbeni, ať se stydí ti, kdo mi usilují o život! Ať jsou zpět zahnáni, ať se hanbí, ti, kdo se kochají mým neštěstím!“

Shromáždění zakončila modlitba prokládaná písní z mezinárodní ekumenické komunity v Taizé „Adoramus te, o Christe“ Výběr písně má symbolický význam, protože nápěv znají právě i čínští křesťané, a tato zpívaná podpora k nim díky tomu dolehne. Že se tak skutečně děje, potvrdil i přečtený dopis, kterým zprostředkovaně děkovali všem za dosud projevenou podporu. „Čteme pečlivě každý článek v médiích, díváme se na každé video a každou fotku, věnujeme pozornost každé výzvě a podpoře. Všechny tyto věci si v našich srdcích pamatujeme. Každá podpora a projev lásky nám dávají velikou sílu,“ znělo v dopise.

V následných rozhovorech organizátoři promluvili mimo jiné o aktuální situaci. Neúspěšní azylanti na prvotní verdikt Ministerstva reagovali žalobami, věcí se tedy nyní musí zabývat soudy. Na podporu žadatelů zatím vznikla petice, kterou v uplynulém týdnu její iniciátoři zkompletovali a připravili podepsané petiční archy na předání předsedům obou komor Parlamentu České republiky. Celkový počet podpisů se zastavil na čísle 14 894. Z toho necelých 9 tisíc elektronických a přes šest tisíc podpisů na papírových arších. S velkou rezervou se tedy podařilo překročit hranici 10 tisíc podpisů, při které musí být petice vyřízena ve veřejném projednávání.

Další shromáždění a podpůrné akce mají následovat. Představitelé Ekumenické rady církví vytvořili speciální skupinu, která se bude osudem čínských křesťanů v České republice zabývat a nadále je chce svými aktivitami podporovat.

 

Téměř před dvěma lety se na Diakonii Českobratrské církve evangelické obrátila skupina žadatelů o azyl z Číny. Hledali někoho, s kým by mohli sdílet křesťanskou víru a kdo by jim pomohl v nové zemi. „V Číně podle jejich slov i podle svědectví mnoha mezinárodních organizací, například China Aid, Human Right Watch nebo Freedom House, nemohou svou víru svobodně vyznávat. Česko vnímali jako demokratickou zemi, která jim to umožní. Od té doby navázali mnohé přátelské vztahy, potkáváme je ve střediscích Diakonie i v různých křesťanských sborech. Učí se česky, mnozí sehnali práci. Zároveň ale vnímáme jejich velké obavy z případného návratu. Svědčí o pronásledování osobním i o tom, které viděli u lidí, kteří se stejně jako oni snažili žít svobodně,“ popisuje situaci koordinátorka pro práci s migranty v Diakonii Alena Fendrychová.

Co v tom můžeme dělat my? „Setkávat se s nimi, zajímat se o průběh azylového řízení, apelovat na příslušné orgány i politiky, aby řízení proběhlo podle zákona a nebylo ovlivněno současnou českou politikou, vstřícnou k Číně,“ dodává Alena Fendrychová.

Vážnost situace ilustruje i zkušenost faráře Českobratrské církve evangelické pro menšiny Mikuláše Vymětala. „Když jsem pomáhal uprchlíkům z Iráku, zažil jsem případ, kdy se jeden muž vrátil do Bagdádu a ještě týž den byl zavražděn. Nikdo pak za tu smrt nechtěl nést odpovědnost. Nechci, aby se to opakovalo znovu, tentokráte s lidmi, s nimiž navíc sdílím stejnou křesťanskou víru,“ vysvětluje.

Podporu čínským křesťanům, kteří nedostali v České republice azyl, vyjádřila synodní rada Českobratrské církve evangelické, Ekumenická rada církví v ČR i Česká biskupská konference.