Záznam diskuse o možné budoucí podobě seniorátů

27. dubna 2022

Záznam online diskuse „K čemu a jaké máme mít senioráty?“, která se konala v úterý 26. dubna 2022. 

Záznam diskuse o možné budoucí podobě seniorátů
27. dubna 2022 - Záznam diskuse o možné budoucí podobě seniorátů

Komise pro reformu správy církve se intenzivně věnuje budoucímu organizačnímu uspořádání Českobratrské církve evangelické tak, aby nový stav lépe odrážel současnou realitu církve, reagoval na její potřeby a co nejvíce odstranil administrativní zatížení a uvolnil ruce pro skutečnou službu a rozvoj farních sborů i seniorátních výborů.

Tato komise iniciovala veřejné online setkání nad prvním konkrétním návrhem synodní rady na možné nové rozložení seniorátů. Záměr projedná v květnu 2022 synod a rozhodne, zda se jím bude církev jako celek nadále zabývat. Pokud ano, bude rozhovor pokračovat na úrovni farních sborů a seniorátů a bude se případně dále upravovat nebo dopracovávat.

Pozvání k rozhovoru přijali:

  • Noemi Batlová (bývalá pastorační pracovnice v Olomouci, bývalá seniorátní kurátorka Moravskoslezského seniorátu ČCE, poslankyně synodu a výpomocná kazatelka z řad ostatních členů církve)
  • Jan Keřkovský (farář v Jihlavě, senior Horáckého seniorátu ČCE, člen Komise pro reformu správy církve)
  • Roman Mazur (člen synodní rady, farář v Praze-Libni, bývalý senior Pražského seniorátu ČCE, člen Komise pro reformu správy církve)
  • Hana Pojezdná (seniorátní kurátorka Královéhradeckého seniorátu ČCE a výpomocná kazatelka z řad ostatních členů církve)
  • Filip Susa (farář v Liberci a senior Libereckého seniorátu ČCE)

Diskusi moderovala dejvická farářka a členka Komise pro reformu správy církve Saša Jacobea.

Záznam diskuse: