Zasedalo valné shromáždění ERC

26. listopadu 2020

17. valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR (ERC) zasedalo z důvodu koronavirové pandemie online. Sešlo se v úterý 24. listopadu 2020 a na další období zvolilo Petra Jana Vinše generálním sekretářem.

Zasedalo valné shromáždění ERC
26. listopadu 2020 - Zasedalo valné shromáždění ERC

Po úvodní pobožnosti biskupa Tomáše Tyrlíka shromáždění vyslechlo zprávu předsedy ERC Daniela Ženatého. Reflektoval v ní život české ekumeny v době pandemie koronaviru. Vyjádřil vděčnost České televizi a dalším médiím, která v době zavřených kostelů umožnila církevním představitelům oslovovat veřejnost. I přes všechna omezení bylo také možné sejít se k připomínce 400. výročí bitvy na Bílé hoře.

Další zprávu vyslechli přítomní od generálního sekretáře Petra Jana Vinše, který taktéž prezentoval dopady pandemie na činnost ERC a shromáždění na Bílé hoře. Kromě toho velmi kladně zhodnotil nedávno uskutečněný Mediální studijní den s vysokou účastí. K té přispěla právě také online podoba semináře. P. J. Vinš dále informoval o již tradiční Červené středě, která se letos koná 25. listopadu a nachází oblibu na stále více místech v ČR. Ve své zprávě nakonec zhodnotil čtyři roky svého působení ve funkci generálního sekretáře.

Shromáždění poté přijalo uzávěrku hospodaření za rok 2019 a schválilo rozpočet na rok 2021.

Zásadním bodem programu byla volba generálního sekretáře ERC na další čtyřleté období. Jediným delegátem byl stávající sekretář Petr Jan Vinš a byl zvolen výraznou většinou hlasů. Předseda ERC mu vyjádřil poděkování za dosavadní práci, zdůraznil, že obdarování P. J. Vinše vyšla najevo právě v době koronavirové krize a popřál mu Boží požehnání do další služby.

Závěrem setkání se na program jednání dostaly dva návrhy z ČCE: návrh na zřízení pracovní skupiny pro právní otázky byl přijat jednomyslně, návrh na zřízení interreligiózního hřbitova zástupci ČCE po kratší diskusi stáhli a projednán nebyl.

Před závěrečným slovem z žalmu 67. se přihlásil o slovo superintendent Evangelické církve metodistické Petr Procházka, který se s valným shromážděním loučí, protože mu koncem roku vyprší mandát. Také jemu Daniel Ženatý poděkoval za jeho dosavadní přínos pro práci ERC a v české ekumeně.

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem Ekumenické rady církví a schází se jednou do roka. Rada sdružuje dvanáct členských církví, jednu církev přidruženou a tři církve a Federaci židovských obcí jako pozorovatele.

Text: Daniela Hamrová/redakce