Zahájení projektu Hranice – Tváře – Bratři a sestry

14. listopadu 2018

Rok 1918 přinesl v Evropě nejen změny státních hranic, ale na mnoha místech znamenal i zásadní změny uvnitř církví. O jejich shrnutí se pokouší nový projekt zahájený o víkendu 10.–11. listopadu v Bukurešti.

Zahájení projektu Hranice – Tváře – Bratři a sestry
14. listopadu 2018 - Zahájení projektu Hranice – Tváře – Bratři a sestry

Rok 1918 se v evropských dějinách zapsal mnoha způsoby. Připomínáme si sté výročí od konce první světové války, v Česku slavíme sto let od vzniku novodobého státu. Nová geopolitická situace znamenala nové uspořádání hranic a mnohdy přetrhala i fungující vazby a dlouholetá partnerství. 

O víkendu 10.–11. listopadu pozvala Evangelická církev a.v. v Rumunsku své partnery do hlavního města Bukurešti na zahájení projektu Hranice – Tváře – Bratři a sestry. Ten má připomenout, že se s novými hranicemi změnily také církve. Pro hostitelskou organizaci to tehdy znamenalo rozšíření lidové německé církve v Sedmihradsku o další sbory s jinou tradicí. Jinde, například v českých zemích, se bratři a sestry náhle ocitli za státními hranicemi.

Součástí projektu je i výstava představující významné členy jednotlivých evangelických církví střední a jihovýchodní Evropy. Českobratrská církev evangelická (ČCE) je zde reprezentována osobností kazatele a signatáře Charty 77 Alfréda Kocába.

"Je stále dost práce, hranice překonávat a budovat společenství," řekl během slavnostního zahájení projektu vedoucí ekumenických vztahů ČCE Oliver Engelhardt.