Webinář o reformě seniorátů (nejen) pro konventuály

8. září 2022

Ve čtvrtek 22. září od 18.30 do 20.00 proběhne další z on-line rozhovorů o reformě seniorátů. Je určen primárně pro účastníky konventů, ale zván a vítán je každý, kdo má zájem zabývat se tématem nové podoby „církevních krajů“. Nutná je předchozí registrace.

Webinář o reformě seniorátů (nejen) pro konventuály
8. září 2022 - Webinář o reformě seniorátů (nejen) pro konventuály

Letošní konventy budou na podzim projednávat reformu seniorátů, o níž synod v květnu 2022 zahájil celocírkevní rozhovor. Po úvodním seznámení s tématem možných změn ve fungování seniorátů Českobratrské církve evangelické a diskusi mládeže na toto téma, jde tak celkově o třetí z on-line rozhovorů, který se týká reformy seniorátů.

Tentokrát v něm bude prostor především pro konventuály, jejich otázky a podněty. Vítán bude ale každý, kdo se tématu věnuje, koho zajímá nebo se chce dozvědět více. Rozhovor o možných změnách by měl v rámci následujících měsíců probíhat na všech úrovních církve – od jednotlivců a skupin, sborů a konventů až po celocírkevní shromáždění. Proto doporučujeme každou podobnou příležitost vaší pozornosti. 

Účast v on-line diskusi přislíbili:

  • Jana Brahová, seniorátní kurátorka Poličského seniorátu,
  • Hana Honsnejmanová, seniorátní kurátorka Moravskoslezského seniorátu,
  • Jiří Schneider, synodní kurátor, člen Komise pro reformu správy církve,
  • Petr Hladík, kurátor v Novém Městě na Moravě a seniorátní kurátor Horáckého seniorátu,
  • Jiří Palán, farář v Huslenkách,
  • moderuje Adam Csukás, právník ÚCK a předseda Komise pro reformu správy církve.

Abyste se mohli webináře účastnit, je nutná předchozí registrace. Odkaz na registrační formulář, na jehož základě obdržíte přístup do semináře, najdete zde:

Přihlásit se jako účastník webináře

Webinář krom rozhovoru přinese aktuální informace a představí interaktivní materiál, který synodní rada v souladu s usnesením synodu připravila. Materiál je k dispozici zde.