Vzkaz Evangelické církve lidem v první linii

4. března 2021

Lékařům, zdravotním sestrám a bratrům, sociálním pracovníkům, pečovatelům, sanitářům a dalším zaměstnancům zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb.

Vzkaz Evangelické církve lidem v první linii
4. března 2021 - Vzkaz Evangelické církve lidem v první linii

Ve čtvrtek 4. března zaslalo vedení Českobratrské církve následující vzkaz nemocnicím a zařízením sociálních služeb v celé České republice. Budeme rádi, když nám jej pomůžete dále šířit – tak, aby se dostal ke všem, kdo pomáhají zvládat současnou těžkou situaci s pandemií covid-19.

"Vážení a milí,

v této době zuřící pandemie nesete na svých bedrech velký díl břemene, které doléhá na nás všechny. Sloužíte obětavě v první linii, naplno tváří v tvář utrpení. Musíte se více než kdykoli předtím vyrovnávat se skutečností, že vaši pacienti umírají, že zdroje materiální i lidské, které máte k dispozici, jsou omezené.

Ujišťujeme vás o tom, že to je břemeno nás všech. Víme, že děláte vše, co je ve vašich silách, dokonce více, než je možno chtít a očekávat. Ale častokrát není v lidské moci smrti zabránit. A je nesmírně těžké přijmout svá omezení a bezmoc.

Myslíme na vás s porozuměním, s obdivem, s láskou. Jako jednotlivci i společenství našich sborů se modlíme za uzdravení nemocných, za úlevu v jejich utrpení a umírání, modlíme se za trpělivost a naději jejich blízkých a také za sílu a naději pro vás lékaře, sestry, pečovatele.

Ze srdce vám přejeme, abyste nacházeli oporu u svých blízkých, nadřízených, přátel, sousedů. Abyste nalézali dobrou odbornou pomoc supervizní a psychoterapeutickou. A také duchovní.

Naši nemocniční kaplani a faráři (www.e-cirkev.cz/pomocvpandemii) tu nejsou jen pro věřící, může se na ně obrátit kdokoli, kdo hledá pochopení, posilu a povzbuzení. Jsme si jisti, že podobně to vnímají i ostatní církve.

Pán Bůh vám žehnej

Synodní rada Českobratrské církve evangelické:

Daniel Ženatý
synodní senior

Pavel Pokorný
I. náměstek synodního seniora

Ondřej Titěra
II. náměstek synodního seniora

Vladimír Zikmund
synodní kurátor

Jiří Schneider
I. náměstek synodního kurátora

Eva Zadražilová
II. náměstkyně synodního kurátora