Výzva k modlitbám za domov

22. října 2020

Spojme se v neděli 25. října ve společné modlitbě za pokoj, který naplní naše nitra a osvobodí je od nepokoje, od strachu. Za pokoj, který zůstane v nás i v těžkých chvílích, které prožíváme.

Výzva k modlitbám za domov
22. října 2020 - Výzva k modlitbám za domov

Modlitba za domov

„Ať mír dál zůstává s touto krajinou,“ zpívá se ve známé písni Marty Kubišové, která parafrázuje modlitbu Jana Amose Komenského. Mír – zejména Boží mír – je něco víc, než jenom klid zbraní, je to stav smíření mezi lidmi navzájem, mezi lidmi a stvořením a mezi lidmi a Bohem. Čeština má pro tento Boží mír nádherný výraz pokoj. A za tento pokoj se budeme modlit. Za pokoj, který naplní naše nitra a osvobodí je od nepokoje, od strachu. Za pokoj, který zůstane v nás i v těžkých chvílích, které prožíváme.

Jako každý rok, pořádá i letos Ekumenická rada církví v den připomínky vzniku první Československé republiky 28. října Modlitbu za domov. V letošním roce se však tak děje za mimořádné situace, v níž se nalézáme. Museli jsme proto námi připravený program i scénář pořadu s ohledem na daná opatření zásadně změnit. I přesto ale chceme jeho konáním, byť v omezené míře, přispět k povzbuzení a naději, že nečelíme této situaci sami, a že jsme v péči našeho Pána, jenž nás nikdy neopustí.

Mottem letošní Modlitby za domov je Komenského „Komukoli můžeš prospět, prospívej rád!“ a celkovým zastřešujícím tématem je „Žít ve společném domě.“ V duchu těchto slov je letošní Modlitba za domov věnována mimo jiné i tématice pomoci potřebným, které zasáhla epidemie koronaviru, jejíž druhou vlnu nyní bolestivě prožíváme a která nám nedovoluje shromažďovat se ve sborech, kostelech a modlitebnách.

 

Spojme se v přímluvách

Podobně jako v předchozích letech a o to více letos v situaci, které společně čelíme, prosí Ekumenická rada církví sbory, farnosti a společenství všech církví:

Spojme se společně 25. října, tedy v neděli bezprostředně předcházející 28. říjnu, i v samotný sváteční den, po celé republice v modlitbách za náš domov, za všechny kteří trpí, za ty, kteří ho buduji a poděkujme za svobodu a poprosme za jeho i naši ochranu od všeho zlého. Pokud můžete, zařaďte do pořadu svých církevních aktivit (např. přenosy online bohoslužeb) v tento den následující modlitbu:

 

Všemohoucí Bože,
doznáváme, že jsme si nevážili Tvé laskavosti a péče,
že jsme sami sebe pyšně stavěli na odiv světu,
že jsme nedokázali druhého mít za přednějšího sebe sama,
a že jsme se tak uvrhli do temnoty bloudění a nejistoty.

Prosíme Tě, vyváděj nás z temnoty a ukazuj nám cestu,
vždyť Ty jsi Světlem světa,
jen u Tebe a v Tobě nacházíme svůj pravý domov a ochranu.

Vlij do našich srdcí lásku a naději,
daruj nám pokoj, v této nelehké době,
posiluj nás v těžkých chvílích našeho života
a osvoboď nás od strachu.

Posiluj ty, kdo pro pomoc bližním nasazují své zdraví a životy,
buď útěchou všem, kteří trpí
a všem nám dej ducha zodpovědnosti a solidarity.

Žijeme v jednom společném domově,
který stvořily Tvé ruce a který jsi nám dal do správy.
Děkujeme Ti, že zde přebýváš s námi.

Chceme sloužit jedni druhým dobrou službou lásky.
V tom nás posiluj a utvrzuj, skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

K modlitbě lze jistě připojit další přímluvy za všechny, kteří jsou na pokraji života, za jejich uzdravení a povolá-li je Pán, za jejich vysvobození k životu věčnému. Přímluvy za ty, kteří čelí kvůli situaci pandemie ztrátě zaměstnání, příjmů pro zajištění chodu života jejich rodiny. Přímluvy za duchovní obrození naší země, apod.

 

Přímý přenos České televize

Budeme vděčni, pokud ve svých sborech vyřídíte pozvání k účasti na sledování přímého přenosu Modlitby za domov, který připravila a podle stávajících opatření upravila ekumenická skupina zástupců církví sdružených v ERC, a který se uskuteční 28. října 2020 ve zkráceném čase od 15.00 do 16.00 h. Osobní účast nebude vzhledem k aktuálním omezením možná, ale modlitbu bude přenášet Česká televize.

Doporučujeme Vaší pozornosti také možnost pomodlit se za domov spolu s dalšími křesťany v ekumenickém kontextu v rámci online aktivit, modlitebních řetězů a podobně. Pokud se k takové veřejné modlitební akci rozhodnete, dejte nám o ní prosím vědět a my ji rádi zpropagujeme i v kontextu Modlitby za domov.

 

S díky a přáním Božího požehnání a posily

ThDr. Petr Jan Vinš

generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR