Výzva k modlitbám za domov pro neděli 23. října 2022

20. října 2022

Sdílíme pozvání generálního sekretáře Ekumenické rady církví v ČR Petra Jana Vinše ke společným modlitbám. Spojme se 23. října, tedy v neděli bezprostředně předcházející 28. říjnu, po celé republice v modlitbách za náš domov a poděkujme za svobodu.

Výzva k modlitbám za domov pro neděli 23. října 2022
20. října 2022 - Výzva k modlitbám za domov pro neděli 23. října 2022

Milé sestry, milí bratři,

stejně jako každý rok, pořádá i letos Ekumenická rada církví v den připomínky vzniku první Československé republiky 28. října Modlitbu za domov. V letošním roce je mottem Modlitby za domov žalmový verš z žalmu 121: „Odkud mi přijde pomoc?“ Tato slova poutní písně nás mohou provázet do dnešních dní, kdy se už více než půl roku potýkáme se skutečností blízké války a ekonomické krize.

Samozřejmě jsme museli tuto zkušenost reflektovat a toto téma bude procházet letošním ročníkem Modlitby za domov. Kromě samotné modlitby v prostorách Národního památníku na Vítkově, ke které jste samozřejmě velmi srdečně zváni, se toto téma odráží i v již tradiční výzvě k modlitbám na neděli předcházející 28. říjnu.

Proto se, podobně jako minulý rok, rozhodla i letos Ekumenická rada církví oslovit sbory, farnosti a společenství všech církví s následující výzvou:

Spojme se společně 23. října, tedy v neděli bezprostředně předcházející 28. říjnu, po celé republice v modlitbách za náš domov a poděkujme za svobodu. Pokud můžete, zařaďte do pořadu svých církevních aktivit v tento den následující modlitbu:

Všemohoucí Bože,
děkujeme za to, že v tobě nacházíme svůj pravý domov a že jsi i nám v nebi připravil příbytek.

Pozvedáme své oči k Tobě a voláme spolu s žalmistou: Odkud mi přijde pomoc?

V dobách nejistoty a obav se utíkáme k tobě a prosíme tě: Buď s námi i v dobách zkoušek, posiluj ty, kdo jsou zasaženi válkou i tíživou ekonomickou situací.

Děkujeme ti za všechny, kdo podle svých sil pomáhají všem, kdo jsou ohroženi na životě nebo na svém živobytí.

Věříme, že ty se ujímáš každého člověka v nouzi a že ty vytváříš skutečný domov svým věrným.

Chceme se proto radovat, že zde přebýváš s námi a sloužit jedni druhým dobrou službou lásky.

V tom nás posiluj a utvrzuj, skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Zároveň budeme vděčni i za pozvání k účasti na sledování přímého přenosu Modlitby za domov, který připravila ekumenická skupina zástupců církví sdružených v ERC a který se uskuteční 28. října od 13.00 hod. Osobní účast je možná bez zvláštní pozvánky, jen je zapotřebí přijít s předstihem před začátkem akce, modlitbu bude také přenášet Česká televize, takže je možné ji sledovat kdekoli po republice.

Doporučujeme Vaší pozornosti také možnost pomodlit se za domov veřejně spolu s dalšími křesťany v ekumenickém kontextu v rámci online aktivit, modlitebních řetězů a podobně. Pokud se k takové veřejné akci rozhodnete, dejte nám o ní prosím vědět a my ji rádi zpropagujeme i v kontextu Modlitby za domov.

S díky a přáním Božího požehnání

ThDr. Petr Jan Vinš
generální sekretář Ekumenické rady církví

zdroj: Ekumenická rada církví v ČR