Výstava přináší příběhy bratří a sester napříč hranicemi

1. listopadu 2019

Vernisáž mezinárodní výstavy "Tváře – Hranice – Bratři a sestry" se koná 7. listopadu od 16.00 v evangelickém kostele v Praze U Salvátora.

Výstava přináší příběhy bratří a sester napříč hranicemi
1. listopadu 2019 - Výstava přináší příběhy bratří a sester napříč hranicemi

Když Českobratrská církev evangelická v r. 2018 slavila 100. výročí od svého sjednocení, vzpomínalo se na jiných místech Evropy na změny, které přinesla 1. světová válka. Změnily se hranice mezi zeměmi střední a jižní Evropy a také se nově rozčlenily evangelické církve v této oblasti. Jak si ale připomínat takové datum, aniž by se svět musel dělit na vítěze a poražené?

Pro Evangelickou církev augsburského vyznání v Rumunsku to byl impuls k vytvoření projektu, který mapuje společné kořeny evangelíků v Evropě. Výsledkem je výjimečná výstava „Tváře – hranice – bratři a sestry“ připomínající příběhy bratří a sester z rozličných států a společenství. Poselství expozice je jednoduché: navzdory politickému posunu hranic křesťané dál zůstávají sestrami a bratry.

Českobratrskou církev evangelickou v neobvyklém souboru reprezentuje příběh ekumenicky otevřeného faráře Alfreda Kocába, který se narodil ve Vídni a později jako politický disident nemohl vykonávat své farářské povolání. Po převratu v r. 1989 působil jako farář v Praze.

Kromě představení různých osobností z jednotlivých církví je jedním ze záměrů výstavy poskytnout příležitost k setkání. Církev sedmihradských Sasů to už předvedla v rámci zahajovací slavnosti v listopadu 2018 v Bukurešti: sjeli se sem zástupci řady církví ze šesti zemí, aby se naživo seznámili s tvářemi svých bratří a sester ze všech koutů bývalého Rakouska-Uherska.

Od té doby výstava putuje různými místy, různými zeměmi. Naposledy výstava cestovala v rakousko-slovinsko-maďarském pohraničí, v listopadu 2019 se ze Slezské evangelické církve a.v. v Českém Těšíně přestěhuje do Prahy. Vernisáž je plánována na čtvrtek 7. listopadu 2019 v 16 hodin v působišti faráře Alfréda Kocába, v pražském evangelickém kostele U Salvátora.

Účast přislíbili iniciátor výstavy biskup Evangelické církve a.v. v Rumunsku Reinhart Guib, biskup Evangelické církve a.v. na Slovensku Ivan Eľko, vrchní církevní rada ze saské církve Martin Teubner, biskup Slezské církve evangelické a. v. Tomáš Tyrlík nebo velvyslankyně Rumunska paní Carmen Liliana Burlacu.

Na slavnostní otevření této výstavy vás srdečně zveme.