Výročí 17. listopadu 1989

14. listopadu 2019

Přijměte pozvání ke společné připomínce třiceti svobodných let

Výročí 17. listopadu 1989
14. listopadu 2019 - Výročí 17. listopadu 1989

Ekumenická bohoslužba v sobotu 16. 11. u Martina ve zdi v Praze

Ekumenická rada církví organizuje v předvečer výročí ekumenickou bohoslužbu s modlitbami za svobodu a následným průvodem na Národní třídu, kde před 30 lety došlo k tvrdému zásahu proti studentům, čímž začala sametová revoluce. Začátek je ve 21 hodin.

 

Bohoslužby v neděli 17. 11. po celé církvi

Namísto toho, abychom se sešli při celocírkevním shromáždění, zveme vás u příležitosti 30. výročí 17. listopadu k setkáním ve vašich sborech. Výroční den je totiž neděle. Můžeme být proto snadno symbolicky propojeni jedním duchem, případně jedním slovem. Do sborů jsme zaslali návrh bohoslužeb s vysluhováním večeře Páně jako podnět, s nímž lze volně nakládat, vzít jej, jak je, upravovat jej, nechat se jím inspirovat či ho odložit. Liturgii sestavil a kázání připravil Pavel Pokorný, člen synodní rady, nápomocni byli svými myšlenkami, komentáři a korekturami Pavel Kalus, Zdeněk Šorm, Zvonimír Šorm a Tomáš Trusina.

Liturgie je ke stažení zde

 

Celorepublikové zvonění 17. 11. v 17.11 hod.

Sedmnáctého listopadu v 17 hodin a 11 minut se rozezní zvony na všech kostelích, kaplích a zvoničkách jako připomínka 30 let od pádu komunistického režimu. Ke společnému zvonění zve iniciativa Paměť národaKdo má zvon v kostele a možnost zvonit, může se připojit k této ekumenické celostátní iniciativě. Nechť hlahol zvonů připomene třicet svobodných let a zároveň upozorňuje, že o svobodu lze také přijít.

 

Webové stránky 30 svobodných let

K připomínce revolučních dnů na přelomu roku 1989 a 1990 zve speciální web 30 svobodných let. Jsou na něm vzpomínky, příběhy a události tak, jak je prožili a zaznamenali pamětníci na různých místech Československa. Najdete zde i dokumenty ze synodu Českobratrské církve evangelické, který tehdy v Praze probíhal a okamžitě na situaci reagoval, i videa k tématu svobody. I díky vaší spolupráci příspěvky stále přibývají. Neváhejte nahlédnout!

 

Český bratr

V evangelickém měsíčníku se věnujeme v podzimních měsících ročníku 2019 tématu nabývání svobody před třiceti lety a otiskujeme příběhy konkrétních lidí a sborů, vzpomínky na občanskou angažovanost či události kolem listopadu 1989. V čísle 11/2019, které dokončujeme, je výzva ke slavení společné liturgie ve sborech při nedělních bohoslužbách 17.11. (str. 19).

Foto: P. Capoušek