Vyjádření synodní rady k událostem v Teplicích

25. června 2021

Okolnosti tragické smrti Stanislava Tomáše vzbuzují oprávněné otázky. Je třeba je řádně a věrohodně prověřit, aby bylo možno obnovit důvěru ve státní instituce.

Vyjádření synodní rady k událostem v Teplicích
25. června 2021 - Vyjádření synodní rady k událostem v Teplicích

Bez ohledu na posouzení přiměřenosti policejního zákroku pokládáme za nutné se ohradit proti těm hlasům, které naznačují, jako by závažnost smrti člověka závisela na tom, zda šlo podle měřítek pisatelů o slušného člověka či nikoli. Smrti Stanislava Tomáše litujeme a vyjadřujeme soustrast jeho blízkým.

Míra nedůvěry, která se zrcadlí v diskusi podnícené tímto případem, svědčí o tom, že se naše společnost dlouhodobě nesnaží čelit předsudkům, nepodporuje dostatečně vzdělávání v oblasti vztahu k menšinám, zanedbává systematické zlepšování jejich sociální situace a začleňování.

Synodní rada Českobratrské církve evangelické