Vyjádření k případu sexuálního zneužívání v metodistické církvi

18. prosince 2021

Oficiální stanovisko Českobratrské církve evangelické k nedávnému incidentu.

Vyjádření Českobratrské církve evangelické k případu sexuálního zneužívání v Evangelické církvi met
18. prosince 2021 - Vyjádření k případu sexuálního zneužívání v metodistické církvi

Vyjádření Českobratrské církve evangelické k odhalení případu sexuálního zneužívání v Evangelické církvi metodistické  
 
 
S lítostí jsme přijali zprávu o případu sexuálního zneužívání ze strany bývalého duchovního Evangelické církve metodistické, který se zde ucházel o pozici faráře. S uznáním a s podporou oceňujeme přístup, který vedení ECM zvolilo. Sdílíme přesvědčení, že k projevům sexualizovaného násilí by měla mít církev nulovou toleranci a jednat neprodleně, diskrétně a transparentně. 

Vyjadřujeme tímto plnou solidaritu ECM, neboť se domníváme, že žádná z církví není vůči sexuálnímu násilí imunní. Tyto problémy se mohou objevit v jakémkoliv prostředí, a to jak církevním, tak necírkevním. Proto je zásadní dostatečná prevence a vzdělávání.  Nechceme toto téma bagatelizovat, ale přistupovat k němu s pečlivostí a vážností, proto dlouhodobě spolupracujeme také se spolkem Někdo ti uvěří.  Zásadní pro nás je vytvářet ovzduší důvěry a otevřenosti.  

Jsme připraveni tématu sexuálního násilí (a šířeji kontextu zneužívání moci duchovní autoritou) věnovat svoji plnou pozornost a otevírat je na ekumenické úrovni. Chceme spolupracovat na tom, aby byla přijata systémová opatření, která umožní incidentům nejen předcházet, ale také je citlivě a efektivně řešit, a to zejména s ohledem na oběti.  

Pavel Pokorný, synodní senior

Adéla Rozbořilová, mediální oddělení Ústřední církevní kanceláře