Vycházejí unikátní publikace věnující se Martinu Lutherovi

18. srpna 2017

U příležitosti 500. výročí evropské reformace vydává nakladatelství a knihkupectví Kalich čtyři publikace věnující se životu a dílu Martina Luthera.

Bůh je rozpálená pec plná lásky - jedná se o překlad zhruba sta citátů z Lutherova rozsáhlého díla. Knížečka v omezené míře nabízí vhled do Lutherova myšlenkového světa (celá edice Lutherova díla čítá celkově asi 80 000 stran).

Menší a Větší katechismus - základní Lutherovy katechetické texty. Překlad Lutherova Většího a Menšího katechismu původně vyšel jako součást Knihy svornosti (Kalich, Praha 2006). Nyní jde o vydání ucelenější, doplněné o poznámkový aparát, o oddávací a křestní knížku, jejíž překlad doposud chyběl.

Martin Luther: Uvedení do života, díla a odkazu - Jaký byl Martin Luther člověk a jak se stal reformátorem? Jak žil, studoval a pracoval? Kdo byl s ním a kdo byl proti němu? Co všechno tu hrálo roli? Kteří lidé v tom byli důležití? Jaké zápasy se v 16. století vedly a jak dopadly? První monografie o Martinu Lutherovi v českém jazyce. Kniha Albrechta Beutela, profesora církevních dějin na univerzitě v Münsteru, představuje čtivým, avšak kvalitním způsobem Lutherův život a teologii. Čtenáři se zde otevírá cesta k pochopení Martina Luthera jako člověka, jako muže své doby, který viděl dopředu. Knihu přeložili Petr Gallus a Ondřej Macek.

O bouřce, Bibli a Martinu Lutherovi - knížka o Martinu Lutherovi pro děti ve věku prvního stupně základní školy. Autory jsou Ondřej Macek a Lenka Ridzoňová, ilustracemi ji doplnila Lydie Férová.

Knihy jsou k zakoupení v Kalichu (Jungmannova 9, Praha), na webových stránkách nebo například na slavnosti v Ratiboři u Vsetína 10. září.