Výběrové řízení: Ředitel/ka Evangelické akademie v Praze

1. března 2018

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/lky Evangelické akademie v Praze, Vyšší odborné školy sociální práce a střední odborné školy.

Výběrové řízení: Ředitel/ka Evangelické akademie v Praze
1. března 2018 - Výběrové řízení: Ředitel/ka Evangelické akademie v Praze

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/lky škol Evangelické akademie v Praze.

Zřizovatel očekává, že vybraný uchazeč bude splňovat tyto kvalifikační předpoklady a požadavky:

• ukončené vysokoškolské vzdělání

• minimálně 5 let pedagogického působení na SOŠ či VOŠ

nebo minimálně 5 let v manažerské roli neziskové organizace se sociálním zaměřením

• aktivní znalost alespoň 1 světového jazyka a platné školské legislativy

• trestní bezúhonnost

• znalost prostředí ČCE je výhodou

 

Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis, motivační dopis a výpis z Rejstříku trestů zájemci doručí na adresu:

Ústřední církevní kancelář ČCE

k rukám Mgr. H.Wernischové (ÚEA)

Jungmannova 9

111 21 Praha 1

nejpozději do 31. května 2018

 

Předpokládaný nástup do funkce je 1. září 2018.