Výběrové řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy - do 5.2.2021

28. prosince 2020
Výběrové řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy - do 5.2.2021
28. prosince 2020 - Výběrové řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy - do 5.2.2021

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy – církevní základní školy, Rajská 300, 170 00 Praha 7.

Zřizovatel očekává, že vybraný uchazeč bude splňovat tyto kvalifikační předpoklady:

  • plná svéprávnost
  • ukončené vysokoškolské vzdělání
  • trestní bezúhonnost
  • zdravotní způsobilost
  • min. 4 roky pedagogického působení, příp. min. čtyřletá praxe v manažerské roli v neziskové organizaci se sociálním zaměřením
  • aktivní znalost platné školské legislativy

Požadujeme znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího a aktivní znalost jednoho světového jazyka; znalost prostředí ČCE je výhodou.

Pozor, prodloužen termín podání: Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis a motivační dopis zájemci doručí nejpozději do 5. února 2021 (rozhoduje datum podání) na adresu:

Ústřední církevní kancelář ČCE
k rukám Mgr. Heleny Wernischové

Jungmannova 22/9
P. O. BOX 466
111 21 Praha 1

Obálku označte „VŘ – Bratrská škola“.

Vybraní uchazeči představí v průběhu února 2021 své vize vývoje Bratrské školy. Předpokládaný nástup do funkce je k 1. srpnu 2021.

S případnými dotazy se obracejte na koordinátorku škol Evangelické akademie Mgr. Helenu Wernischovou (wernischova@e-cirkev.cz).