Velikonoce 2021

1. dubna 2021

V Kristu usmířil Bůh svět se sebou, a nepočítá nám naše provinění.

Velikonoce 2021
1. dubna 2021 - Velikonoce 2021

Milí přátelé,

nechť se tato událost stává naší nadějí i v čase Velikonoc 2021.

Synodní rada a Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické